Llwyddiant Llandeilo yng Ngŵyl y Synhwyrau, 2017

Mae Gŵyl y Synhwyrau, Llandeilo wedi bod yn llwyddiant ysgubol eto eleni. Gwelwyd miloedd y bobl yn heidio i’r pentref i fwynhau bwydydd blasus, cynnyrch lleol ac amrywiaeth o gerddoriaeth.

Sefydlwyd yr ŵyl yn 2008 ac mae erbyn hyn yn ŵyl flynyddol fwyaf Sir Gâr. Wedi'i leoli ar draws y dref, mae'n cwmpasu'r siopau'r dref, tafarndai, caffis a bwytai yn ogystal â chynnig stondinau crefft a ffasiwn, stondinau bwyd, adloniant a mwy. 

Dyma gyfle gwych i baratoi ar gyfer y Nadolig ac os colloch chi’r ŵyl eleni, yna piciwch draw fis Tachwedd nesaf pan fyddant yn dathlu eu degfed gŵyl!