Sir Benfro, Gorllewin Cymru

Mae Sir Benfro'n haeddu ennill yr holl wobrau am ei harfordir bendigedig, ac mae'n baradwys i rai sy'n hoff o nofio, chwilota traethau, gwylio bywyd gwyllt, cerdded a mynd ar antur yn yr awyr agored. Yn y trefi, y pentrefi a gwersylloedd mae digonedd o lefydd am wyliau i'r teulu, a chroeso bob amser i blant bach. Yn siŵr i chi, ar ôl tyfu byddant hwythau'n dod â'u teuluoedd yma i ailgreu hwyl eu plentyndod.

Ewch i wefan swyddogol Sir Benfro am fwy o wybodaeth: visitpembrokeshire.com