Penrhyn Gŵyr, traethau Abertawe a'r cyffiniau

Dewch i ymlacio yn yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf ym Mhrydain, torheulo ar draethau penigamp Abertawe a chrwydro gwylltiroedd cefn gwlad. Yma hefyd mae rhai o'r llefydd gorau ym Mhrydain ar gyfer cerdded, beicio, chwaraeon dŵr a golff. Mae popeth o fewn cyrraedd i ddinas fywiog Abertawe, lle mae tîm pêl-droed Dinas Abertawe'n cynrychioli Cymru yn yr Uwchgynghrair.

Ewch i wefan swyddogol Bae Abertawe am fwy o wybodaeth: visitswanseabay.com