Gweithio gyda ni

Cydweithio

Mae dwy ffordd y gallwch chi weithio gyda ni

• Sicrhau bod eich busnes twristiaeth neu’ch digwyddiad cysylltiedig yn ymddangos wrth chwilio ein gwefan

• Cyfathrebu â ni drwy’r cyfryngau cymdeithasol - yn bennaf Facebook, Twitter ac Instagram.

Ychwanegu neu ddiweddaru eich gwybodaeth ar ein gwefan

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i lety, gweithgareddau, atyniadau a digwyddiadau. Ar gyfer llety ac atyniadau, mae’n rhaid ichi fodloni meini prawf penodol er mwyn cael eich gweld ar wefan Croeso Cymru. I ychwanegu neu ddiweddaru’ch manylion presennol, cysylltwch â’r person yn y lleoliad perthnasol:

Ar gyfer Canolbarth Cymru, De Ddwyrain Cymru, De orllewin Cymru,Bro Morgannwg, Y Cymoedd a Chaerdydd.

Cyswllt: MWT Cymru | Zoe Hawkins | Guestlink@mwtcymru.co.uk | 0844 351 1285

Noder os gwelwch yn dda, codir tâl o 7c y fund ar alwadau. Gall alwadau o ffôn symudol amrywio – holwch ddarparwr gwasanaeth eich ffôn symudol am fanylion.

Ar gyfer Gogledd Cymru Cyswllt: Stiward data Croeso Cymru | vw-steward@nvg.net | 0844 854 7685

Noder os gwelwch yn dda, codir tâl o 5c y fund ar alwadau. Gall alwadau o ffôn symudol amrywio – holwch ddarparwr gwasanaeth eich ffôn symudol am fanylion.

Ar gyfer Cyngor Sir Fynwy Cyswllt: Cyngor Sir Fynwy | Kevin Ford | kevinford@monmouthshire.gov.uk | 01633 644842

Ar gyfer asiantaethau hunanddarpar penodol:

• Brecon Beacons Holiday Cottages | ceri@breconcottages.com | 01874 676446

• North Wales Holiday Cottages | barbara@nwhc.co.uk | 01492 582492

• Coast and Country Holidays | alison@welsh-cottages.co.uk | 01239 821910

• Home From Home | mattbound@homefromhome.com | 01792 360624

• FBM Holidays | info@fbmholidays.co.uk | 01834 844565

• Quality Cottages | david@qualitycottages.co.uk | 01348 837871

• Snowdonia Tourist Services | office@sts-holidays.co.uk | 01766 513829

Digwyddiadau

Os hoffech inni ychwanegu digwyddiad rydych chi'n ei drefnu at ein cronfa ddata, cysylltwch â: vw-steward@nvg.net

Yn gyntaf, darllenwch ein Meini Prawf ar gyfer Digwyddiadau

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth weithio gyda'ch Partner Data neu os nad oes Partner Data gennych chi, cysylltwch â New Vision Group: 0844 854 7685 neu VW-steward@nvg.net

Nodwch y codir 5c y funud i wneud galwad ffôn o linell dir. Gall y gost o ddefnyddio ffôn symudol amrywio - gofynnwch i’ch darparwr gwasanaeth ffôn symudol am wybodaeth.

Dylech chi ddweud wrthym am unrhyw broblemau o ran cynnwys y dudalen statig ar CroesoCymru.com drwy’r dudalen cysylltwch â ni.

Cyfryngau cymdeithasol

Hoffwch ni ar Facebook. Postiwch fe ar ein wal a gallwn ni ei rannu ag eraill. Peidiwch â phostio deunydd amheus neu unrhyw beth nad oes gennych chi’r hawlfraint ar ei gyfer a pheidiwch â hyrwyddo’ch busnes yn uniongyrchol na throi’r dudalen yn sbam.

Dilynwch ni ar Twitter. Wedyn anfonwch neges atom neu defnyddiwch yr hasnod #CroesoCymru. Byddwn yn aildrydar y negeseuon da.

Dilynwch ni ar Instagram. Tagiwch eitemau Cymreig da gan ddefnyddio #Croeso Cymru neu #GwladGwlad neu #AnturCymru, a byddwn ni’n ailadrodd y gorau ohonynt. Dilynwch ni ar Pinterest. Piniwch eitemau Cymreig da a byddwn ni’n ailbinio’r gorau ohonynt ar ein hysbysfyrddau.