Gwyliau yng Nghymru

Mae Cymru'n lle gwych am wyliau neu seibiant go iawn, i fynd allan i'r awyr agored, ar hyd yr arfordir, i ben mynydd neu ar frig muriau castell. Dewch i ddarganfod cyfoeth o ddiwylliant. Dewch am benwythnos anturus yn abseilio o ben rhaeadrau, dewch am wyliau rhamantus, dewch gyda grŵp am wythnos llawn hwyl, neu dewch i ymlacio gyda'r teulu.

Am beth ydych chi'n chwilio?

Cliciwch ar unrhyw eicon isod am fwy o wybodaeth