Cymru’n troi’n oren i ddathlu calan gaeaf

 

Mae cerfio pwmpenni i mewn i jaclantars yn draddodiad Calan Gaeaf poblogaidd a ddechreuodd cannoedd o flynyddoedd yn ôl yn yr Iwerddon. Pryd hynny fodd bynnag, gwnaed llusernau jaclantars allan o chwipiau neu datws, ac nid tan i fewnfudwyr Gwyddelig gyrraedd America a darganfod y bwmpen y dechreuwyd y ddefod newydd Calan Gaeaf hyn.

Gellid mynychu sawl fferm ledled Cymru megis Hendrewennol i roi tro ar gerfio pwmpen.