Diwrnod i'r brenin

Ble awn ni heddiw, te? Pwy sydd eisiau mynd i'r traeth, neu'r sw? Efallai y byddai'n hwyl mynd am dro i ben mynydd, neu grwydro o amgylch un o'n Hamgueddfeydd Cenedlaethol heb dalu'r un ddimai. Ydyn ni am fentro ar antur, neu rywbeth mwy hamddenol, gyda thamaid o deisen yn y fargen?

Gallwn gynnig diwrnod i'r brenin beth bynnag yw'ch oedran a'ch chwaeth, a pha faint bynnag o arian sydd gennych i'w sbario – ar bob adeg o'r flwyddyn, boed law neu hindda. Chi piau'r dewis.