Mae'r Doctor yn barod i'ch gweld chi

Brad Kelly sy'n gyfrifol am y Doctor Who Experience ym Mae Caerdydd, lle gallwch fynd ar antur ryngweithiol ymhlith casgliad mwya'r byd o gelfi ac eitemau o'r rhaglen. Ers degawdau mae bron pob plentyn ym Mhrydain yn gyfarwydd â Doctor Who, ond mae'r cyfresi diweddaraf gan BBC Cymru wedi denu cynulleidfaoedd mwy fyth.

Pan oeddwn i'n blentyn roeddwn i wrth fy modd â'r hen Doctor Who - y cyfresi 'clasurol' i ni'r selogion. Bydd pobl wastad yn sôn am pa Ddoctor oedd eu ffefryn, ac i mi'n bersonol, yr un gorau oedd Peter Davison, y pumed Doctor. Anghofia i fyth fy siom pan ddaeth y chweched Doctor [Colin Baker] yn lle'r pumed. Wrth gwrs, gallu'r Doctor i ail-greu ei hun sydd wedi sicrhau parhad y gyfres am dros hanner canrif. Yr un yw'r nod gyda'n hatyniad ni, a byddwn yn ailwampio popeth pan ddaw Doctor newydd ar y sgrin.

Felly y bu hi gyda dyfodiad Peter Capaldi, y deuddegfed Doctor, yn 2014. Maen nhw'n ffilmio'r rhaglen dafliad carreg dros y ffordd, ac rydym yn ceisio dod â'r bydysawd hwnnw'n fyw i bawb sy'n ymweld â ni.

Profiad Doctor Who

Children enjoying the Doctor Who Experience.

The Dr Who Experience, Cardiff Bay gan Paul Fears/BBC Worldwide

Chi yw seren y bennod wrth fynd ar y Profiad Rhyngweithiol. Heb ddatgelu gormod, mae'r antur yn dechrau wrth ichi gerdded o amgylch Amgueddfa Gallifrey, yn olrhain ffrwd amser y Doctor... ac yna mae rhywbeth yn digwydd. Wna i ddim dweud beth! Digon yw dweud y cewch chi hedfan yn y TARDIS, dod wyneb yn wyneb â hen elynion, a helpu'r Doctor i achub y bydysawd unwaith eto.

Mae'r profiad bellach yn fwy rhyngweithiol nag erioed. Fe gewch eich tywys gan gymeriad yn y stori, a fydd yn rhoi tasgau i chi eu gwneud ar hyd y ffordd.

Celfi o'r rhaglen

Grave stone at the Doctor Who Experience.

Grave Stone at the Doctor Who Experience, Cardiff Bay gan Paul Fears/BBC Worldwide

Os dewch chi drwy'r antur, cewch weld yr Arddangosfa Fawr, sy'n teimlo fel camu allan o'r sgrin a chael eich tywys y tu ôl i'r llenni. Yma mae gennym y casgliad mwyaf erioed o eitemau Doctor Who: gwisgoedd, darnau o'r set, celfi. Mae gennym dri TARDIS cyfan: un enwog David Tennant, un o'r 80au ar ôl dathlu ugain mlynedd o'r rhaglen, ac atgynhyrchiad o'r TARDIS cyntaf un a luniwyd ar gyfer y ffilm An Adventure in Space and Time. Byddwn bob amser yn ychwanegu rhywbeth neu'i gilydd at yr Arddangosfa, ac mae rhai pethau'n ymddangos yn syth ar ôl darlledu'r rhaglen.

Camu i'r TARDIS

Young boy inside the TARDIS.

Inside the TARDIS, Doctor Who Experience, Cardiff Bay gan Paul Fears/BBC Worldwide

Rydyn ni ymlith y rhai dethol sydd wedi cael mynd i'r stiwdio lle maen nhw'n ffilmio Doctor Who, ac ar set y TARDIS. Wrth i chi gamu i'r TARDIS a'r set yn eich amgylchynu, mae'n union fel y mae ar y teledu.

Byddwn hefyd yn gwneud teithiau tywys, gan gerdded ryw filltir a hanner o amgylch Bae Caerdydd i weld y lleoliadau a ddefnyddiwyd ers i'r rhaglen ddod yn ôl i'r sgrin yn 2005, yn ogystal â lleoliadau'r gyfres gysylltiedig Torchwood lle mae popeth yn digwydd yng Nghaerdydd.

Daw pobl yma o bell ac agos. Bydd llawer o deuluoedd lleol yn dod, wrth gwrs, ond erbyn diwedd y gwanwyn a dechrau'r haf byddwn yn clywed acenion Awstralaidd ac Americanaidd yn fwy na dim byd arall. Rydym wedi sylwi fod mwy o ymwelwyr yn dod o Ffrainc a Sbaen mewn blynyddoedd diweddar, wrth i'r gyfres ddod yn boblogaidd yno.

Gwisgo'n addas

Three Children at the Doctor Who Experience.

Children at the Doctor Who Experience, Cardiff Bay gan Paul Fears/BBC Worldwide

Rhywbeth sy'n dod yn fwyfwy poblogaidd ymhlith selogion sioeau ffuglen wyddonol yw mynd i ddigwyddiadau gyda gwisgoedd eu hoff gymeriadau amdanynt (hyn yw ‘cosplay’). Nid ar chwarae bach mae gwneud hyn: maent yn mynd i gryn fanylder wrth ail-greu'r gwisgoedd anhygoel, a bron na fyddech yn taeru mai'r cymeriadau 'go iawn' sydd o'ch blaen.

Mae'n wych gweld criw 'cosplay' yn dod at ei gilydd i fwynhau Doctor Who Experience, yn enwedig y rhai sy'n dod fel anghenfilod neu Cybermen, heb dynnu eu mygydau na'u helmedau gydol y daith. Weithiau mae pobl yn dod sy'n edrych yn union fel yr actorion, ac mae hynny'n gwneud i bawb arall edrych ddwywaith! Daeth rhywun yn ddiweddar a oedd yr un ffunud â'r unfed Doctor ar ddeg. Pan safodd wrth ymyl delw gwyr o Matt Smith, roedd hi bron yn amhosib dweud y gwahaniaeth.

Dwi wedi clywed pobl yn sôn am Doctor Who fel trysor mwyaf gwerthfawr y BBC, ac mae'n wych eu bod nhw'n ffilmio'r gyfres yma. Caerdydd yw cartref Doctor Who bellach, ac mae hynny'n bluen fawr arall yn ein het ni bobl y ddinas.