Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 

Roedd Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar faes y Sioe eleni – y tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd gael ei chynnal yn Llanelwedd am ddeugain mlynedd. 

Dechreuodd yr hwyl ar y nos Sadwrn gyda chyngerdd agoriadol. Mae’r cystadlu bellach wedi gorffen a bwrlwm y maes wedi tawelu, ond yn ystod yr wythnos roedd y trefnwyr yn disgwyl tua 90,00 o ymwelwyr, a hyd at 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu mewn cystadlaethau yn amrywio o ganu, actio a dawnsio i drin gwallt a choginio.

Yn ogystal â’r cystadlu, roedd yna nifer fawr o bethau’n digwydd ar hyd a lled y maes; dros 80 o stondinau yn cynnig gweithgareddau ac yn gwerthu nwyddau amrywiol, cerddoriaeth fyw, sesiynau chwaraeon, wal ddringo, ffair a sioeau i blant. Ac roedd yna ddathlu mawr ar y dydd Llun wrth i Cyw ddathlu ei phen-blwydd yn 10 oed gyda pharti mawr ar lwyfan y pafiliwn!