Gwyliau dros y gaeaf

Does dim byd gwell na mynd am dro neu fynd ar gefn beic yn yr awyr iach ar fore braf o aeaf, a byddwch yn siŵr o gael adfywiad ar eich gwyliau gaeafol. Mae Llwybr Arfordir Cymru a'r amrywiaeth helaeth o lwybrau eraill yn arbennig o braf yr adeg yma o'r flwyddyn. Pan fyddwch chi eisiau cynhesu'ch dwylo, cymerwch seibiant mewn tafarn glyd neu gaffi. Dyma'r ffordd i roi coron ar y diwrnod, wrth eistedd yn braf o flaen tanllwyth o dân gyda diod o rywbeth i'ch cynhesu. Gwyliau gaeafol gwych.