Sglefrio yn yr awyr agored

Mae rhyw hud a lledrith yn perthyn i sglefrio adeg y Nadolig. O dan y goleuadau lliwgar sy'n pefrio ym mrigau'r coed, bydd eich ffroenau'n llenwi ag arogl gwin cynnes a chnau castan yn rhostio wrth ymyl y stryd, efallai wrth i chi a rhywun annwyl sglefrio'n braf ym mreichiau'ch gilydd. Hudolus, yn wir.

Dyma rai o'r lloriau sglefrio mwyaf poblogaidd yng Nghymru, felly ewch amdani!

Gŵyl y Gaeaf, Caerdydd

Cardiff Winter Wonderland and Ice Rink, South Wales gan Cardiff Winter Wonderland
O flaen adeiladau dinesig mawreddog Caerdydd cynhelir Gŵyl y Gaeaf bob Nadolig. Gallwch lithro'n braf ar y llawr sglefrio awyr agored gyda holl hwyl yr ŵyl o'ch cwmpas. Mae rhywbeth i ddifyrru pawb ymhlith yr atyniadau lliwgar, gan gynnwys bwyd a diod Nadoligaidd yn y pentref Alpaidd a reid ar yr hen geffylau bach.

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, Abertawe

People ice skating at Swansea's Waterfront Winterland

Swansea's Waterfront Winterland, West Wales gan Sian
Yng nghanol dinas Abertawe fe ddewch chi o hyd i fyd yn llawn rhyfeddodau'r Nadolig. Mae yno ddau lawr sglefrio, y naill yn addas i bawb o ran eu hoed a'u gallu, a'r llall wedi'i neilltuo i sglefrwyr ifanc. Chewch chi ddim trafferth yn mynd i hwyl yr ŵyl yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau, wrth fynd i weld Siôn Corn yn ei ogof, gwirioni ar y reids yn y ffair a chael blas ar rai o'r danteithion Nadoligaidd ar y stondinau.

Gwlad y Nadolig yn Celtic Manor Resort

The Ice Rink at the Christmas Kingdom area of the Celtic Manor Resort

Celtic Manor's Christmas Kingdom Ice Rink, Wye Valley gan Celtic Manor
Ewch ar antur Nadoligaidd ardderchog yng ngwesty Celtic Manor yng Nghasnewydd. Mae Gwlad y Nadolig yn ddelfrydol i deuluoedd, gyda llawr sglefrio bendigedig lle byddwch chi'n llithro yma ac acw i gyfeiliant caneuon Nadolig. Ymunwch yn hwyl yr ŵyl drwy fynd i weld Siôn Corn yn ei ogof, a helpu Siân Corn i addurno coed Nadolig sinsir!

Llawr Sglefrio Awyr Agored Bargod

Bargoed Open Air Ice Rink, South Wales Valleys gan Bargoed Ice Rink
Bachwch eich cyfle'r Nadolig hwn i gael tro ar y Llawr Sglefrio Awyr Agored y drws nesaf i Eglwys Santes Gwladys ym Margod.Mae lle Parcio a Theithio gyferbyn, a tho pabell dros y llawr sglefrio fel y gall pawb gael hwyl beth bynnag yw'r tywydd! Bydd bwrlwm yng nghanol y dref gyda rhai siopau'n agor yn hwyr, a digonedd o gaffis a thafarndai i gael llymaid bach a thamaid i'w fwyta.

Mwy o syniadau ar gyfer gwyliau'r Nadolig