Siopa Nadolig yng Nghymru

Yng nghanol holl hwyl y Nadolig, peidiwch â digalonni wrth feddwl am yr holl siopa! Mwynhewch y profiad drwy fynd â ffrind neu rywun annwyl gyda chi a threulio diwrnod neu ddau yn y ddinas.

Fe ddewch chi o hyd i lu o anrhegion ffasiynol yng nghanol bwrlwm Caerdydd gyda'r holl siopau mawr, neu pam na ewch chi i weld beth sydd gan siopau bach Llandeilo i'w gynnig? Gallwch gael rhywbeth i blesio pawb ar daith siopa Nadolig yng Nghymru.

Caerdydd

Shoppers browsing the stalls at Cardiff Christmas Market

Cardiff Christmas Market, South Wales gan Craft Folk
Yng Nghaerdydd mae'r holl siopau mawr y byddech yn disgwyl eu cael mewn prifddinas. Ewch i Ganolfan Siopa Dewi Sant i weld beth gewch chi yn John Lewis, Apple, Jo Malone a Cath Kidston a llawer mwy. Mae amrywiaeth dda o siopau annibynnol yng Nghaerdydd hefyd, i gyd o dan do yn yr arcedau siopa gyda chaffis a delis wrth law i chi gael tamaid i'w fwyta wrth chwilio am ryw anrheg arbennig.

Abertawe

Swansea Christmas Market, West Wales gan Delta Whiskey
Mae dewis go helaeth o lefydd i wneud eich siopa Nadolig yn Abertawe. Rhwng siopau adnabyddus y stryd fawr a siopau bach annibynnol y ddinas, chewch chi ddim trafferth dod o hyd i'r anrhegion perffaith i'ch teulu a'ch ffrindiau. Bydd y farchnad Nadolig yn agor ganol mis Tachwedd bob blwyddyn, pan fydd rhes o ddeugain o gytiau bach pren yn codi ar Stryd Rhydychen i werthu amrywiaeth o fwyd blasus, anrhegion a chrefftau Cymreig unigryw.

Llandeilo

Two children buying ice cream at Heavenly Chocolate store

Heavenly Chocolates, Llandeilo, Carmarthenshire gan discover carmarthenshire
Mae tref brydferth Llandeilo yn Sir Gâr yn lle ardderchog i ddod o hyd i anrhegion Nadolig anarferol ac arbennig. Yn y dref fach hon mae peth wmbreth o siopau annibynnol yn gwerthu dillad merched, casgliad o siopau hen greiriau, siopau addurno'r cartref, yn ogystal â Heavenly, sy'n gwerthu siocled a hufen iâ Cymreig blasus. Mae'r hufen iâ pwdin Nadolig yn werth ei gael!

Y Gelli Gandryll

A couple Christmas shopping in Hay on Wye

A couple Christmas shopping in Hay on Wye
Mae strydoedd bach y dref farchnad hon yn llawn dop o siopau annibynnol. Os yw'r ddinas yn rhy brysur i chi, mae'r Gelli Gandryll yn lle perffaith i wneud eich siopa Nadolig. Ewch am dro braf o amgylch y dref a byddwch yn siŵr o ddod o hyd i'r anrheg ddelfrydol. Does unman gwell i gael rhywbeth i rywun sy'n hoff o ddarllen, gan fod y Gelli'n enwog am ei chyfoeth o siopau llyfrau.

Conwy

Conwy Castle in snow

Conwy Castle, North Wales gan Ashley Perkins
Cewch brofiad Nadoligaidd iawn o fewn muriau'r castell yn nhref hyfryd Conwy. Mae llawer o siopau teuluol yma, gan gynnwys siop deganau hen ffasiwn Yesterday’s sy'n llawn o anrhegion difyr i blant. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi ddigon o win, cwrw, wisgi a gwirodydd ffrwythau i'r Nadolig yn Vinomondo, lle mae detholiad gwych o ddiodydd Cymreig.