Goleu’r awyr i Siôn Corn

 

Roedd Gorymdaith Nadolig Trefynwy ychydig yn wahanol eleni – gyda grwpiau a sefydliadau o amgylch Trefynwy wedi paratoi llusernau ac yn ymuno â'r orymdaith.

Ar nos Wener yr 8fed o Ragfyr, gwelwyd y gymuned yn ymgynnull o amgylch Pont Monnow ar gyfer canu carolau ac yna gwelwyd Siôn Corn yn dod dros y bont ac yn arwain yr orymdaith hyd at Neuadd y Sir. Yno, gwelwyd Siôn Corn yn dosbarthu anrhegion a llu o blant o ysgolion lleol yn perfformio.