Blâs o Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, Abertawe

 

 

Dewch i ddathlu’r Nadolig yn Abertawe eleni gyda dychweliad Ffair Aeaf y Glannau. Dyma’r 12fed mlynedd mae Parc yr Amgueddfa (ar dir Amgueddfa Genedlaethol y Glannau) wedi ei drawsnewid yn ‘Waterfront Winterland’.

Yma, cewch gyfle i sglefrio iâ, ymweld â Groto Siôn Corn a mwynhau bwydydd blasus o'r cabanau bwyta. Ceir ffair gyda rhywbeth at ddant pawb gan gynnwys yr olwyn fawr sy’n gyfle  gwych i weld Dinas Abertawe o’r awyr.

Dyma ddiwrnod hwyl i’r teulu cyfan sydd ar agor tan y 7fed o Ionawr 2018, felly piciwch draw!