Croeso i’n glannau epic

Yn 2018 rydym yn eich gwahodd i ddarganfod glannau epic Cymru. Bydd Blwyddyn y Môr yn dathlu’r arfordir, morluniau dramatig, a dyfrffyrdd bywiog cefn gwlad, a’r cyfan yn llawn o fywyd, antur a chwedl.

Drwy gyfrwng ein cymunedau arfordirol unigryw, ein llynnoedd a’n hafonydd, a’r cynnyrch, y digwyddiadau a’r bobl sy’n tynnu’r cyfan ynghyd, fe ddewch chi ar draws stori ymhob cildraeth ac ar ben pob clogwyn.

Pob nofiwr, iogi yoga, anturiaethwr glan-môr, hwylwyr y glannau: dyma estyn gwahoddiad i bob un ohonoch ymuno yn yr hwyl.

Mae’r glannau hyn yn epic. 

Dyma ein Blwyddyn y Môr. #GwladGwlad