Arfordiroedd Byw — Darganfod ein Glannau Epic 

2018 yw Blwyddyn y Môr yng Nghymru, a dyma wahoddiad i chi ymweld â’r digwyddiadau epic sy’n digwydd ar hyd arfordir Cymru dros yr haf.

#GwladGwlad

O Fôn i Ddinbych-y-pysgod, dewch i weld arfordiroedd Cymru’n dod yn fyw dros yr haf gyda digwyddiadau a phrofiadau epic ar hyd holl 870 milltir y glannau. Mae tymor y gwyliau ar ei anterth ar yr arfordir, gan ymestyn ledled Cymru (a thrwy’r haf). Cewch gipolwg ar anghenfil chwedlonol o’r môr wrth iddo deithio o Gei Ystagbwll i Fiwmares,  a phrofiad uwch-rithwir 7D Sea Wales a fydd yn mynd o un pen o Gymru i’r llall, gan fynd â chi hyd at fis Medi.

Ceir gwyliau cerddoriaeth, ffeiriau bwyd, cystadlaethau cerflunio ar y traeth, sioeau, adrodd straeon, ffeiriau, cystadleuaeth Dyn Haearn, yr Eisteddfod Genedlaethol… bydd pob dinas, tref a phentref ar hyd y glannau’n codi’r baneri am un rheswm neu’i gilydd. Mae gwahoddiad i bawb – teuluoedd, anturwyr, haneswyr, bwydgarwyr neu bobl sy’n chwilio am lonyddwch – dewch i ddarganfod eich antur arfordirol chi dros yr haf eleni.

Cymerwch gip ar ein calendr digwyddiadau’r haf, sy’n rhestru rhai’n unig o’r digwyddiadau sy’n cael eu cynnal ar hyd glannau Cymru yn ystod misoedd Gorffennaf, Awst a Medi.