Digwyddiadau mis Awst

Mae gwyliau haf mis Awst yn anser perffaith i fwynhau’r awyr agored. Os ydych chi’n chwilio am rhywbeth i ddiddanu’r plant neu ynmynd ar eich gwyliau haf blynyddol, mae yna ddewis eang o wyliau a digwyddiadau yn digwydd ung Nghymru.

Dyma ddetholiad o ddigwyddiadau mis Awst.

 • Anghenfil Môr Cragen

  Anghenfil Môr Cragen yn dod allan o'r môr ar draeth Aberporth

  Anghenfil Môr Cragen ar draeth Aberporth

   gan

  3 - 19 Awst

  Dywedir fod Cragen, anghenfil chwedlonol 20 metr o hyd, yn byw oddi ar arfordir Cymru, a disgwylir iddo ymddangos ar hyd yr arfordir mewn deg lleoliad, gan drosglwyddo neges bwysig am foroedd glân.

  Bydd ymwelwyr a phobl leol yn syfrdan ar ei ddyfeisgarwch a’i faint, wrth iddo ddod â gwastraff plastig diangen o’r môr yn ôl i’r tir.

  Ceisiwch ddal Cragen ar hyd yr arfordir dros yr haf:

  3 Awst — Cei Ystagbwll, Sir Benfro

  12 Awst — Gŵyl Fwyd O’r Môr i’r Lan Aberystwyth, Aberystwyth

  17 Awst — Y Parrog, Abergwaun, Sir Benfro

  19 Awst — Ceinewydd, Ceredigion

  Mwy o wybodaeth am Anghenfil Môr Cragen.

 • Gorymdaith Carnifal y Môr

  Perfformiwr wedi ei oleuo'n goch ac oren ar gefndir du
  Carnifal y Môr gan

  4 Awst

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru. Ymunwch yn yr orymdaith garnifal liwgar i weld y sbloets sgrinio ar y dŵr

  Bae Caerdydd
  (10.30pm)

  Mwy o wybodaeth am Orymdaith Carnifal y Môr

 • Gŵyl Pêl-droed Traeth FAW

  Plant yn chwarae peêl-droed ar y tywod

  Gŵyl Pêl-droed Traeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

   gan

  5 - 25 Awst

  5, 12, 19, 26 Awst - Traeth Bae Caerdydd, Caerdydd (12.00pm-3.00pm)

  11 Awst - Traeth Abertawe (11.00am-3.00pm)

  18 Awst - Traeth y Rhyl, Sir Ddinbych (11.00am-3.00pm)

  25 Awst - Ynys y Barri, Bro Morgannwg (11.00am-3.00pm)

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl Pêl-droed Traeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

 • Profiad 7D Sea Wales

  7 - 18 Awst

  Dewch i weld profiad uwch-rithwir sy’n cynnwys dolffiniaid, llamhidyddion, palod a morloi fel rhan o sioe deithiol Moroedd Byw Yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt i hybu bywyd gwyllt Cymru a phrofiadau arfordirol.

  Cofiwch ddod â bwced a rhaw, ynghyd â het ac eli haul!

  7 Awst — Glan-môr Aberafan, Port Talbot
  8 Awst — Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
  10 Awst — Parc Gwledig Pen-bre, Sir Gaerfyrddin
  12 Awst — Gŵyl Fwyd O’r Môr i’r Lan Aberystwyth, Aberystwyth
  14 Awst — Martins Haven, Sir Benfro
  17 Awst — Abergwaun, Sir Benfro
  18 Awst — Canolfan Bywyd Gwyllt Cymru, Cilgerran, Sir Benfro

  livingseas.wales 

 • Carnifal y Môr - Sioe Ddŵr

  Perfformiwr wedi ei oleuo yn wyrdd ar gefndir du

  Carnifal y Môr

   gan

  10 Awst

  Eisteddfod Genedlaethol, Carnifal y Môr.

  Sbloets sgrinio ar y dŵr i ddathlu’r bobl o bob cwr o’r byd a greodd Gaerdydd.

  Bae Caerdydd
  (10.30pm)

  Mwy o wybodaeth am Garnifal y Môr

 • Gŵyl Fwyd Môr i'r Tir

  Poster Gŵyl fwyd O'r Môr i'r Tir

  Gŵyl fwyd O'r Môr i'r Tir

   gan

  12 Awst

  Bydd yr ŵyl fwyd hon ar y Prom yn Aberystwyth hefyd yn rhoi lle amlwg i Anghenfil Môr Cragen a Phrofiad Uwch-rithwir 7D Sea Wales.

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl fwyd Môr i'r Tir.

 • Gŵyl Fwyd ac Afon Aberteifi

  18 Awst

  Maes Parcio Stryd y Cei, Ceredigion (10am-5pm)

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl Fwyd ac Afon Aberteifi

 • Profiad 7D Sea Wales

  19 - 29 Awst

  Dewch i weld profiad uwch-rithwir sy’n cynnwys dolffiniaid, llamhidyddion, palod a morloi fel rhan o sioe deithiol Moroedd Byw Yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt i hybu bywyd gwyllt Cymru a phrofiadau arfordirol.

  Cofiwch ddod â bwced a rhaw, ynghyd â het ac eli haul!

  19 Awst — Ceinewydd, Ceredigion
  21 Awst — Canolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Eryri, Aberdyfi, Gwynedd
  23 Awst — Y Deyrnas Gopr, Porth Amlwch, Ynys Môn
  24 Awst — Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Porthdinllaen, Gwynedd
  26 Awst — Amgueddfa Forwrol Caergybi, Ynys Môn
  27 Awst — Traeth y Gorllewin, Llandudno, Conwy
  29 Awst — Promenâd y Rhyl, Sir Ddinbych

  livingseas.wales 

 • Cyfres Extreme Sailing™

  Cychod Cyfres Extreme Sailing™ yn hwylio ym Mae Caerdydd o flaen Canolfan y Mileniwm, y Senedd ac Adeilad y Pierhead

  Cyfres Extreme Sailing™, Bae Caerdydd

  24–27 Awst 

  Dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Awst bydd Cyfres Extreme Sailing™ yn ymweld â Chaerdydd am y seithfed flynedd yn olynol, ar gyfer chweched Cymal tymor 2018, fel rhan o Ŵyl Harbwr Caerdydd. Mae’r bae amgaeedig yn lleoliad perffaith ar gyfer Rasio Stadiwm, ble gall gwylwyr ddod yn agos iawn at y rasio o bob cyfeiriad.

  www.extremesailingseries.com 

 • Nofio Cefnfor Uswim

  Pobl yn nofio yn y môr

  Nofio cefnfor Uswim

   gan

  26 Awst

  Canolfan Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn, Conwy

  Mwy o wybodaeth am Nofio Cefnfor Uswim Bae Colwyn