Digwyddiadau mis Medi 

Mae'n ddechrau'r hydref yma yng Nghymru, ac mae gennym fis cyfan o ddigwyddiadau i chi eu mwynhau.

Dyma ddetholiad o ddigwyddiadau mis Medi. 

 

 • Anghenfil Môr Cragen

  Anghenfil Môr Cragen yn dod allan o'r môr ar draeth Aberporth

  Anghenfil Môr Cragen ar draeth Aberporth

   gan

  2 Medi

  Dywedir fod Cragen, anghenfil chwedlonol 20 metr o hyd, yn byw oddi ar arfordir Cymru, a disgwylir iddo ymddangos ar hyd yr arfordir mewn deg lleoliad, gan drosglwyddo neges bwysig am foroedd glân.

  Bydd ymwelwyr a phobl leol yn syfrdan ar ei ddyfeisgarwch a’i faint, wrth iddo ddod â gwastraff plastig diangen o’r môr yn ôl i’r tir.

  Ceisiwch ddal Cragen ar hyd yr arfordir dros yr haf:

  2 Medi — Biwmares, Ynys Môn

  Mwy o wybodaeth am Anghenfil Môr Cragen

 • Profiad 7D Sea Wales

  1 Medi - 2 Tachwedd

  Dewch i weld profiad uwch-rithwir sy’n cynnwys dolffiniaid, llamhidyddion, palod a morloi fel rhan o sioe deithiol Moroedd Byw Yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt i hybu bywyd gwyllt Cymru a phrofiadau arfordirol.

  Cofiwch ddod â bwced a rhaw, ynghyd â het ac eli haul!

  1 Medi — Morfa Bychan, Gwynedd

  2 Medi — Aberdaron, Gwynedd

  29 Hydref – 2 Tachwedd — Castell Harlech, Gwynedd

  livingseas.wales

 • Gŵyl Fwyd Biwmares

  1 - 2 Medi

  Biwmares, Ynys Môn

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl Fwyd Biwmares

 • Gŵyl Rhif 6

  Golygfa o'r awyr o Ŵyl Rhif 6

  Gŵyl Rhif 6, Portmeirion

  6–9 Medi

  Portmeirion, Gwynedd

  Mwy o wybodaeth am Ŵyl Rhif 6

 • Glanhau Traethau Cymru Gyfan

  Poster digwyddiad Glanhau Traethau Cymru Gyfan

  Glanhau Traethau Cymru Gyfan

  14–30 Medi

  Pob traeth cyhoeddus yng Nghymru

  Mwy o wybodaeth am Lanhau Traethau Cymru Gyfan