Cymru o’r awyr

Does dim prinder o olygfeydd godidog i’w cael o Gymru. Dringwch un o’n mynyddoedd niferus, neu esgynnwch i ben tŵr un o’r cannoedd cestyll hynafol sy’n britho ein tir. Ond i gael golwg wirioneddol wahanol, rhaid mentro’n uwch. Dyma ambell ffordd y gallwch chi godi eich traed oddi ar y ddaear a gweld Cymru o’r awyr. 

Hofrennydd hwylus

Ewch am dro mewn hofrennydd uwchlaw rhai o’n golygfeydd mwyaf godidog. Mae Fly Heli Wales yn gweithredu dewis o deithiau dros arfordir perffaith Sir Benfro (y gorau yn Ewrop yn ôl arolwg o ddarllenwyr National Geographic), a gallwch fod yn yr awyr rhwng pum munud a hanner awr. Neu ewch i dir uwch gyda thaith dros Eryri gyda Whizzard Helicopters, gan hedfan o Fetws-y-coed rhwng mis Ebrill a mis Hydref (yn ddibynnol ar y tywydd). 

Peilot uwch Prifddinas 

Hoffech chi gael gwers hedfan uwchben prifddinas Cymru? Mae Fly Days yn cynnal dewis o brofiadau ym Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd all ateb y gofyn yn berffaith. Gallwch ryfeddu at y golygfeydd a rheoli’r awyren wrth i hyfforddwr eich arwain drwy gyfres o symudiadau yn yr awyr. Does dim angen profiad blaenorol, felly dyma’r daith berffaith os yw hedfan yn eich gwaed. Allwn ni ddim addo mai dyma fydd dechrau gyrfa newydd gyffrous yn yr uchelfannau, ond fe welwch chi’n go fuan a oes ychydig bach o’r Top Gun ynoch chi!  

Hwylio’r cymylau…

Taith mewn balŵn uwchben Cymru
Taith mewn balŵn uwchben Cymru gan Bailey Balloons
…yn eich balŵn bendigedig. Os oes gormod o sŵn gan hofrenyddion ac awyrennau, gallwch arnofio’n heddychlon gyda chymorth ychydig o aer poeth ar daith falŵn hamddenol uwchlaw dyffrynnoedd Wysg a Gwy ar hyd gororau De Cymru gyda Bailey Balloons. Mae popeth yn symud yn hyfryd o araf, felly bydd gennych ddigon o amser i lyncu pob golygfa (ynghyd â’r siampên y gallwch ei archebu gyda’r hediad). Wrth i’r awel eich cario, mae’n bosib y gwelwch chi olygfeydd cofiadwy fel Abaty Tyndyrn hudol a Chastell Rhaglan grymus. 

Gleidio digymar

Os oes arnoch chi awydd cael profiad mwy tebyg i’r adar, yna mae’r ateb gan Mid Wales Paragliding Centre ger Aberystwyth. A’ch paragleidier dibynadwy (sy’n hanner parasiwt, hanner adain hyblyg) ar eich cefn, byddwch ymhen dim yn cyhwfan fel aderyn, gan ddilyn y bryniau a’r cefnennau islaw. Os ydych chi’n teimlo’n arbennig o ddewr, gallwch fentro i blith y cymylau! Gall dechreuwyr fynd am dro gyda chymar, gan brofi’r un wefr tra’n sownd wrth hyfforddwr profiadol. Neu gallwch fentro ar yr hyfforddiant angenrheidiol sy’n ofynnol i hedfan ar eich pen eich hun mewn cyfres o gyrsiau sy’n para rhwng deuddydd ac wythnos.

Nofio ar yr awel

Fyddwch chi ddim yn mynd i’r un uchelfannau ond mae’n dal yn bosib teimlo’r gwynt dan eich breichiau ar farcutfwrdd. Daliwch yn dynn. Mae’r barcutiaid hyn yn gallu eich codi oddi ar eich traed unrhyw adeg, felly peth da yw bod y dŵr gerllaw i dorri eich cwymp. Ewch ar gwrs gyda Gower Kite Riders ger Abertawe, neu FunSport yn Rhosneigr ar Ynys Môn, a byddwch chi’n tasgu dros y tonnau mewn dim o dro. 

Dychymyg drôn

Drone photo of Bosherston Lily Ponds looking towards the sea
Pyllau Lili Bosherston, Sir Benfro gan Owen Howells Photography Ltd
Wel, mae’r un olaf ychydig yn annheg, am na fydd eich traed yn gadael y ddaear, ond mae dysgu hedfan drôn yn eich trawsnewid chi’n beilot o fath. Efallai fod hyn yn edrych yn ddigon hawdd (gallwch brynu drôn mewn unrhyw siop deganau erbyn hyn) ond mae angen hyfforddiant i’w wneud yn iawn. Archebwch le ar gwrs deuddydd yn Abertawe gyda The Aerial Academy a dechreuwch ar eich taith o ddod yn beilot drôn hollol gymwys. 

Am ragor o syniadau ac ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud yn yr awyr, ar y ddaear ac yn y dŵr, ewch i’r dudalen Gweithgareddau a dechreuwch gynllunio eich antur nesaf.