Datgelu ffilm Blwyddyn y Môr 2018

Mae ein ffilm ar gyfer 2018 yn parhau â stori Blwyddyn Chwedlau Cymru a ddechreuodd yn 2017. Mae’n epic bach – hanes yn llawn o ddarganfod ac antur. Mae’r ffilm, a gyfarwyddir gan Marc Evans (Y Gwyll, Safe House, Trauma), yn rhoi golwg drwy lygaid aderyn i chi ar ein morluniau prydferth: taith anhygoel sy’n arddangos holl arfordir Cymru.

Dychwelwn i berfeddion Eryri a darganfod yr actor o Gymru Luke Evans wrth lyw awyren fôr glasurol, yn codi o Lyn Gwynant ac yn hedfan o gwmpas ein harfordir digymar, gan fynd â ni ar daith sy’n dod i ben ym Mae Caerdydd adeg y machlud.

Mae Luke yn ein tywys drwy gymysgedd farddonol o gyfeiriadau daearyddol, diwylliannol a hanesyddol, sy’n dathlu’r ffaith mai Cymru yw’r wlad gyntaf yn y byd i ddarparu llwybr cerdded penodol sy’n cwmpasu holl hyd ei harfordir – yr 870 milltir ohoni.  

Rwy'n gweld y cyfan...
Milltiroedd o lwybrau ym mreichiau'r môr...
o fawredd Eryri hyd ewyn gwyllt Bro Gŵyr;
gorwelion mewn cytgord - rhythm y môr, llanw a thrai yn ymestyn;
Y glannau hyn...clogwyni serth a chilfachau môr-ladron,
ymchwydd adrenalin - mae'r antur ar ddod;
fe'i gwelaf nawr...
Tra môr yn fur.
Gwlad, Gwlad