Edrych yn Ôl ar Ras Cefnfor Volvo

Gwelwyd Ras Cefnfor Volvo yn gadael Alicante, Sbaen, fis Hydref diwethaf ac yn rasio o gwmpas y byd gan ymweld â 12 dinas ar chwe chyfandir. Am y tro cyntaf erioed, daeth y ras i Gaerdydd, a dyma’r tro cyntaf mewn 12 mlynedd iddi ddod i Brydain.

Credir mai dyma farathon môr anoddaf a mwyaf heriol y byd, gyda’r timau’n hwylio pellter o 46,000 o filltiroedd morol dros gyfnod o wyth mis. Maent yn cystadlu yn y dosbarth One Design Volvo Ocean 65, sef dosbarth o gychod o’r un ffurf yn union na ellir eu haddasu o gwbl.

Roedd awyrgylch hwyliog iawn ym Mae Caerdydd yn ystod yr ymweliad, gydag adloniant a chyfle i ryfeddu ar y cychod anhygoel hyn. Maent bellach wedi gadael ar gymal 10 i Gothenberg, a dyma i chi flas o’r hwylio, y rasio a’r amodau eithafol mae’r hwylwyr yn eu hwynebu!