Tu ôl i’r llenni: Ffilm Blwyddyn y Môr 

Mae ffilm Croeso Cymru 2018 yn llwyddo i ddal ein glannau epic gyda’r actor-a-drodd-yn-beilot o Gymro, Luke Evans, wrth iddo ein tywys ar daith awyr epic ar hyd ein harfordir anhygoel mewn prin 60 eiliad. 

Felly sut aethon ni ati? Dyma’r stori o’r tu ôl i’r camera. 

Y cysyniad

Dyma drydedd act stori Cymru, a ddechreuodd gyda Blwyddyn Antur yn 2016, a pharhau gyda Blwyddyn Chwedlau yn 2017. Ein her oedd y ddaearyddiaeth a’r holl arfordir y gallem ac y dylem dynnu sylw ato; ein cymunedau arfordirol, ein bywyd gwyllt, ein diwylliant a’n daeareg.
Roedd angen syniad arnom fyddai’n arddangos ein cymunedau arfordirol ar eu gorau, ac a fyddai’n mynd â ni ar daith syfrdanol ar hyd holl arfordir Cymru: o lygad afon ym mynyddoedd y Cambria i’w therfyn wrth iddi gwrdd â’r môr. Mae’r cysyniad o darddiad i aber yn bwysig i ni – i dynnu sylw at y ffaith nad dim ond ein moroedd sy’n cael y sylw ym Mlwyddyn y Môr yng Nghymru, ond hefyd glannau ein hafonydd, llynnoedd a dyfrffyrdd gwledig. 

Gwelwn Luke Evans wrth lyw awyren fôr glasurol – yn codi o lyn ar droed yr Wyddfa a mynd â ni ar daith sy’n olrhain amlinell ein harfordir rhyfeddol, gan ddod i ben ym Mae Caerdydd adeg y machlud.

Y seren

Luke Evans wrth lyw awyren fôr glasurol
Luke Evans
Rydym ni mor falch o fod yn gweithio gyda Luke Evans unwaith eto; ef oedd seren ein ffilm Blwyddyn Chwedlau lwyddiannus y llynedd. Mae Luke wedi actio rhannau arwyr a dihirod ffaith a ffuglen, ffantasi a gwirionedd, duwiau hynafol a chymeriadau cyfoes yn Hollywood. Dyma pam fod Luke yn actor delfrydol i chwarae rhan arwr ein hysbyseb teledu – y dyn cyffredin anghyffredin sydd o’r byd hwn ac o fyd arall ar yr un pryd. Yn ogystal â bod yn grwt da o’r Cymoedd, Luke oedd y seren Gaston yng nghynhyrchiad ‘live action’ Disney o Beauty and the Beast. Cafodd gydnabyddiaeth ryngwladol hefyd am ei brif rôl yn y ffilm ias lwyddiannus ddiweddar, Girl on The Train. 

Y lleoliad

Saethwyd golygfeydd agoriadol yr hysbyseb ar leoliad yn Llyn Gwynant yng nghalon Eryri. Mae’n lleoliad poblogaidd ar gyfer canŵio a chaiacio. Dyma ble gwelwn Luke yn codi yn ei awyren fôr cyn teithio i lawr i Fae Caerdydd, gan edrych yn ôl ar Gymru oddi fry. Dyma restr lawn o bob lleoliad sy’n ymddangos ar fersiwn 60 eiliad y ffilm:

Llyn Gwynant
Yr Wyddfa
Bae’r Tri Chlogwyn
Llangynydd
Ynys Dewi
Ger Bae’r Tri Chlogwyn 
Abereiddi
Traeth Marloes 
Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Penclawdd
Rhosili
Argae Bae Caerdydd
Bae Caerdydd

Y criw

Dewiswyd pob un o brif aelodau’r criw o blith pwll dwfn o ddoniau’r diwydiant teledu a ffilm yng Nghymru. Goruchwyliwyd y ffilmio ar leoliad gan y cyfarwyddwr Marc Evans (Resurrection Man, House of America, Y Gwyll); mae’r sinematograffydd Luke Jacobs yn hen law ar fideos cerddoriaeth a hysbysebion teledu; gweithiodd gweddill y criw ar brosiectau dirifedi i BBC Cymru Wales, gan gynnwys Sherlock, Doctor Who, Torchwood a Casualty. 

Y troslais Cymraeg 

Yr actores Gymraeg Hannah Daniel sy’n darparu’r troslais ar fersiwn Gymraeg y ffilm.  Ganwyd Hannah yng Nghaerdydd ac mae’n adnabyddus fel DS Sian Owens yn y Gwyll (BBC) a Beca Matthews yng nghyfres drama S4C,Gwaith Cartref.  Ar hyn o bryd gellir gweld Hannah yn chwarae rhan Cerys Jones ar S4C bob nos Sul yn y ddrama afaelgar Un Bore Mercher. Bydd fersiwn Saesneg o’r ddrama, Keeping Faith, yn cael ei darlledu ar y BBC ym mis Ionawr 2018.  

Y gerddoriaeth

Mae’r ymgyrch yn barhad o thema Epic a gychwynnwyd gennym yn ein Blwyddyn Anturiaeth 2016. Felly roedd hi’n synhwyrol defnyddio cerddoriaeth a gyfansoddwyd yn arbennig ar ein cyfer gan y cyfansoddwr John Hardy. Yn 2017 ar gyfer Blwyddyn Chwedlau, trosglwyddwyd palet cerddorol John drosodd i Wevie, stiwdio ddylunio cerddoriaeth a sain, sydd wedi ailddyfeisio’r cyfan mewn dull modern iawn. Mae Wevie wedi consurio hudoliaeth gerddorol i ni unwaith eto ar gyfer Blwyddyn y Môr.