02 October 2017

Brenin Roc a Rôl yn denu torfeydd i Borthcawl

Bob mis Medi, mae miloedd o gefnogwyr Elvis Presley yn disgyn ar dref glan môr Porthcawl ar gyfer dathliad unigryw o’r Brenin Roc a Rôl. Gwelir y pafiliwn yn ganolbwynt gyda pherfformiadau teyrnged ddi-ri ac am mewn dros ugain o leoliadau yn y dref ac o'i gwmpas sy’n ffurfio Gŵyl yr Ymylon.

Yn ei 11eg mlynedd ar ddeg, doedd Gŵyl eleni yn ddim gwahanol ac amcangyfrif gan y Llywodraeth fod dros 30,000 o ymwelwyr yn dod bob blwyddyn sydd nid sydd nid yn  unig yn golygu mai dyma'r ŵyl fwyaf o’r fath yn y byd ond ei bod hefyd yn cyfrannu £6 miliwn i'r economi lleol!