02 October 2017

Chwarter miliwn o rhedwyr i’w disgwyl yn Hanner Marathon Caerdydd

Disgwylir llwythi o redwyr a chefnogwyr yng Nghaerdydd fore Sul y 1af o Hydref ar gyfer 15fed Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd. Credir mai dyma ddigwyddiad cyfranogiad mas mwyaf Cymru, ac am y tro cyntaf eleni mae wedi gwerthu allan yn llwyr.

Mi fydd y ras yn dechrau y tu allan i Gastell Caerdydd am 10 y bore ac fe fydd y rhedwyr yn cael gweld pensaernïaeth, hanes, diwylliant a harddwch y Brifddinas wrth iddynt redeg i Benarth, Bae Caerdydd, tuag at y gogledd  y ddinas i wneud dolen o barc hardd y Rhath, cyn gorffen yn y Ganolfan Ddinesig. 

Fe fydd rhai o athletwyr pellter gorau’r byd yn ymuno ag oddeutu 25,000 o redwyr amatur ar hyd y llwybr fflat, cyflym ac eiconig o 13.1 milltir. 

Dyma i chi flas o’r digwyddiad dros y blynyddoedd diwethaf a’r hyn sydd i’w ddisgwyl yng Nghaerdydd dros y penwythnos.