18 September 2017

Blas o Ŵyl Bysgod Aberaeron

Sefydlwyd Gŵyl Fwyd Môr Bae Ceredigion ym 1997 gan grŵp o bysgotwr Aberaeron oedd am ddangos y pysgod gwych oedd ar gael yn lleol a'r sawl ffordd y gellid eu paratoi a’u mwynhau. Dyma i chi flas o’r ŵyl eleni.

Mae'r ŵyl wedi tyfu i fod yn un o'r uchafbwyntiau yng nghalendr digwyddiadau Gorllewin Cymru, a gyda harbwr hardd Aberaeron a thref odidog fel llwyfan i’r digwyddiad,  nid yw'n syndod bod miloedd yn mynychu'r digwyddiad yn flynyddol. A hithau’n ugain oed eleni, gwelwyd miloedd yn heidio i Aberaeron unwaith eto.