15 September 2017

Rhywbeth at ddant pawb yng Ngŵyl Fwyd y Fenni

Dros y penwythnos, disgwylir y bydd 30,000 o bobl yn cyrraedd Y Fenni ar gyfer Gŵyl Fwyd go arbennig – us sydd dros y deunaw mlynedd diwethaf wedi sefydlu enw da iawn i’w hunain ymhlith cogyddion, busnesau bwyd, newyddiadurwyr, ffermwyr ac unrhyw un sy’n mwynhau bwyta cynnyrch da.

Erbyn heddiw, mae sawl Gŵyl Fwyd yn cael ei chynnal ledled Cymru, ond dyma’r un a sefydlwyd gyntaf - nol yn 1999 gan ddau ffermwr lleol er mwyn adfer hyder pobl mewn cynnwys Prydeinig yn dilyn argyfwng BSE.

Mae’r ŵyl yn parhau i annog pobl i ofyn y cwestiwn holl-bwysig: 'O ble mae ein bwyd yn dod?'

Gyda phenwythnos llawn gweithgareddau, digwyddiadau a bwyd, fe fydd yn llythrennol rhywbeth yno at ddant pawb.