Penwythnos Mawr Antur Cymru

Bydd yna gyffro mawr yng Nghymru ar yr 2il a’r 3ydd Ebrill 2016. Dyma’r lle i fod. Dewch i gymryd rhan yn un o’r nifer o weithgareddau a digwyddiadau anturus sy’n digwydd o gwmpas Cymru yn ystod Penwythnos Mawr Antur Cymru. O gysgu dan ddaear i bicnic mewn castell, mae yna antur yn eich disgwyl. Dyma ddetholiad o'r gweithgareddau sydd ar gael.

Celtic Quest Coasteering

Mae Celtic Quest Coasteering yn llamu i mewn i’r Flwyddyn Antur gyda phenwythnos llawn hwyl ar arfordir Sir Benfro.

Mae’r arbenigwyr arfordira yn cynnig arfordira am hanner pris yn ystod Penwythnos Mawr Antur Cymru OS ydych chi mewn gwisg ffansi! Ar yr 2il a’r 3ydd Ebrill 2016 yn unig, os ydych yn mynd i arfordira mewn gwisg ffansi, byddwch yn talu’r pris gostyngedig o £22 y pen.

Costeering

Celtic Quest Coasteering

Mae yna weithgareddau ar gael ar gyfer pob angen a gallu.

Am wybodaeth bellach am y Penwythnos Mawr Antur Cymru yn Celtic Quest Coasteering ewch i’w gwefan, tudalen Facebook, Twitter ac Instagram

Antur Gysglyd Dan Ddaear

Dyma’ch gwahoddiad i ddod o hyd i antur yng Nghorris gyda Corris Mine Explorers yn ystod Penwythnos Mawr Antur Cymru. 

Anogir ymwelwyr i dreulio noson dan ddaear mewn hen waith llechi yng nghanolbarth Cymru. Mae atyniad Corris Mine yn caniatáu ymwelwyr i deithio yn ôl mewn amser yn ddwfn dan ddaear a darganfod hen gloddfa lechi Gymreig oedd yn gweithredu am tua 130 mlynedd, sydd wedi aros bron yn ddigyffwrdd ers i’r gwaith ddod i ben. Yn ystod Penwythnos Mawr Antur Cymru, gall ymwelwyr fentro hyd yn oed ymhellach, trwy dreulio’r noson yn y capsiwl amser yma gyda un o brif archwilwyr cloddfeydd Cymru.

Cysgu dan ddaear

Mark Waite, tywysydd Corris Mine Explorers ym Mraich Goch

 gan Underground Sleepover

Bydd y digwyddiad - The Sleepover Adventure - yn cychwyn gyda phryd nos yn The Slaters Arms, bydd siocled poeth yn cael ei weini am hanner nos mewn siambr fawr nas defnyddir, cyn i’r canhwyllau gael eu diffodd am y noson. Bydd archwiliad olaf o’r gweithfeydd yn digwydd y bore canlynol cyn i’r gwesteion ddod i’r wyneb ar gyfer brecwast Cymreig llawn yng nghaffi’r Crochan drws nesaf.

I archebu eich lle neu am wybodaeth bellach ewch i wefan Corris Mine Attraction

Digwyddiad Burn Series

Mae Burn Series yn cynnal digwyddiad Mini Burn ym Mharc Gwledig Margam i ddathlu Penwythnos Mawr Antur Cymru!

Mae’r digwyddiad yn gyflwyniad i Rasio Antur ar gyfer oedolion a phlant, a does dim angen unrhyw brofiad blaenorol.

Bydd y ras yn cynnwys tua 3 cilomedr o redeg, 1 cilomedr o gaiacio, 10 cilomedr o feicio mynydd a 2 gilomedr o drywyddu. Darperir caiacs ar gyfer pawb, felly dewch â beic, cwmpawd a phicnic ar gyfer profi Rasio Antur mewn lleoliad prydferth. Mae croeso hefyd i wylwyr.

Mini Burn Series

Mini Burn Series

Am wybodaeth lawn ac i gofrestru ewch i wefan Burn Series.