Digwyddiadau Llesiant ‘Pop-up’ Cymru – dydd Sadwrn, 26 Ionawr, 2019

1. Beddgelert, Parc Cenedlaethol Eryri — 8.30-9.30yb

An image of a bridge and stream running through Beddgelert

Beddgelert, Gwynedd

Codwch cyn cŵn Caer i sesiwn ioga a myfyrdod ynghanol Parc Cenedlaethol Eryri. Gallwch ddianc i bentref pert a hanesyddol Beddgelert, ble cynhelir sesiwn awyr agored awr o hyd gyferbyn ag Eglwys y Santes Fair, wrth ochr yr afon, gyda golygfeydd panoramig o fynyddoedd ysgubol Eryri. Croeso i bob gallu ac oedran ymuno!

Sut i fynd yno: Cynghorir ymwelwyr i barcio ym maes parcio’r pentref cyn cerdded heibio i siop yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac i lawr y lôn wrth ochr yr afon. Yn fuan wedyn, fe welwch chi bont droed a chlwyd yn arwain at Eglwys y Santes Fair – sef dechrau’r llwybr i fedd Gelert yn ogystal. Gweler y map llawn isod.

2. Y Begwns, ger y Gelli Gandryll — 10-11yb

<p>Views over Hay-on-Wye

Views over Hay-on-Wye

Mwynhewch olygfeydd panoramig dros Fannau Brycheiniog a fydd yn dwyn eich gwynt ar hyd Llwybr y Begwns, yn enwedig o’r Cylchfan, pwynt uchaf y comin. Cymerwch eich amser i ymlacio ac adfywio drwy dreulio amser ynghanol byd natur mewn sesiwn myfyrdod ac ioga awyr agored, dan arweiniad Graham Nolan o River Flow Yoga. Cynghorir ymwelwyr yn gryf i ddod â mat / blanced a dillad cynnes ar gyfer y sesiwn.

Sut i fynd yno: Rhwng Llanfair-ym-muallt a’r Gelli Gandryll (â’r cod post agosaf yn LD2 3JN), cyfeirnod grid y maes parcio yw: SO162443. Dechreuwch o’r maes parcio ar y llain werdd, ac mae’r Cylchfan ar ben y bryn, wedi’i amgylchynu gan wal gerrig â choed yn tyfu oddi mewn iddi. Bydd y sesiwn yn digwydd tu allan i wal y Gylchfan, ac ychydig i’r de.

3. Broadhaven South, Sir Benfro — 11yb-12yh

Pembroke Dock, West Wales
Freshwater West, West Wales

Ymlaciwch, gadewch i bopeth fynd a dechreuwch eich penwythnos yn y modd gorau posib gyda sesiwn o ymestyn ddiwedd bore wrth i chi edrych allan dros un o draethau mwyaf delfrydol Sir Benfro, Broadhaven South. Mae’r sesiwn yn agored i ddechreuwyr a phobl sydd eisiau ailgysylltu ag un o lecynnau harddaf Cymru.

Sut i fynd yno: Os ydych chi’n dod mewn car, gall ymwelwyr barcio yn y prif faes parcio (y cod post agosaf yw SA71 5DR) — dafliad carreg yn unig o ben y clogwyn, ble cynhelir y sesiwn. Bydd y sesiwn yn para awr, ac argymhellir yn gryf fod ymwelwyr yn dod â mat / blanced gyda nhw, ac yn gwisgo dillad cynnes.

4. Lawnt Fawr Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg — 10.30-11.30yb

Mwynhewch olygfeydd dros 55 erw o erddi Edwardaidd, sy’n cynnwys ystafelloedd gardd clyd, lawntiau ffurfiol ac arboretwm helaeth. Bydd y sesiwn yn agored i bob gallu ac oedran, ond argymhellir yn gryf fod ymwelwyr yn dod â mat / blanced gyda nhw er mwyn cymryd rhan.

Sut i fynd yno: Anelwch am Dderbynfa Ymwelwyr Gerddi Dyffryn a bydd y tîm croesawu’n eich arwain at y Lawnt Fawr ar gyfer y sesiwn awr o hyd. Rhwng pentrefi Sain Nicolas a’r Dyffryn, ceir arwyddion ffyrdd brown i’ch cyfeirio o’r Barri ac o Groes Cwrlwys. Pan fyddwch wedi cyrraedd Lôn Dyffryn, cewch y fynedfa ar y dde os ydych chi’n dod o’r A48, ac ar y chwith os ydych chi’n dod o Ffordd St Lythans. Y cyfeiriad llawn yw Gerddi Dyffryn, Sain Nicolas, Bro Morgannwg CF5 6SU.

5. Traeth Oxwich (o flaen Bwyty Beach House), Ystâd Castell Penrice, Penrhyn Gŵyr, Abertawe — 10-11yb

Crwydrwch i lawr i’r traeth sydd wedi ennill gwobrau ym Mae Oxwich, teimlwch y tywod rhwng bodiau eich traed a mwynhewch awel iach y môr wrth i chi ymuno mewn sesiwn ioga awyr agored gydag Ana Chidzoy o Hotpod Yoga South West Wales. Ynghyd â rhai o olygfeydd arfordirol mwyaf syfrdanol Cymru, bydd y sesiwn awr o hyd yn addas ar gyfer pob gallu ac oedran. Argymhellir yn gryf fod ymwelwyr yn lapio’n gynnes ar gyfer y digwyddiad.

Sut i fynd yno: Os ydych chi’n dod mewn car, gall ymwelwyr barcio yn y prif faes parcio wrth ochr Bwyty Beach House ar draeth Oxwich, Gŵyr, Abertawe, SA3 1LS. Nodwch os gwelwch yn dda, bydd angen talu tâl bychan am barcio (arian parod yn unig). I ymuno â’r sesiwn lesiant ‘pop-up’, ewch i’r darn o draeth sydd o flaen y bwyty.