Llwybrau a theithiau beicio mynydd

Yng Nghymru mae popeth sydd ei angen ar gyfer beicio mynydd. Mae gennym rhwng 500 a 600 cilometr o lwybrau un lôn pwrpasol, canolfannau pob tywydd, llethrau, mannau i sgrialu a gwneud triciau, parciau sgiliau a llwybrau naturiol gwyllt. Rhywbeth at ddant pob beiciwr mynydd felly, beth bynnag yw eich gallu.

Mae'n werth cofio bod beicio mynydd yn fwy na dim ond gwibio'n wyllt - mae wir yn cynnig rhywbeth i bawb. Ceir llwybrau gwyrdd a glas mwy nag un ar ddeg o ganolfannau ar hyd a lled y wlad, a bydd mwy yn dod cyn bo hir.