5 o fadarch blasus sydd i'w cael yng Nghymru

Mae hinsawdd Cymru'n berffaith i hybu twf madarch. Gallech ddod o hyd i 20 gwahanol fath yn hawdd wrth fynd am dro. I gael gwledd wrth chwilota am fwyd yn y gwyllt, does unman gwell i ddod, meddai Daniel Butler o gwmni Fungi Forays.

 • Bwyd llyffaint neu porcini

  Porcini Mushroom
  Porcini Mushroom

  Fe welwch chi fadarch porcini yn tyfu ar gyrion coedwigoedd a gwaelodion cloddiau rhwng mis Awst a mis Tachwedd. Maen nhw'n flasus dros ben, efallai'n fwy felly ar ôl eu sychu, neu eu potelu mewn olew olewydd fel antipasti. Unwaith fe wnes i hel 50 cilogram o fadarch porcini mewn ugain munud, felly mae digon i bawb.

 • Siantreli

  Chanterelle
  Chanterelle gan Steve Garrington

  Mae blas ysgafn ar y madarch persawrus hyn sy'n eu gwneud yn boblogaidd iawn â chogyddion. Fe'u gwelwch yn tyfu o gwmpas bedw arian neu ffawydd, ac yn aml fe ddewch chi o hyd iddynt ar lannau nentydd mewn coedwigoedd. Mae'n well eu hel yn yr haf ar ôl cawod drom o law, ac mae digonedd i'w cael rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref.

 • Yr ysgwydd felen

  Dyma un o'r mathau mwyaf adnabyddus o ffwng y gellir ei fwyta, ac mae'n debyg i bentwr o blatiau melyn yn tyfu ar risgl coed yn eu llawn dwf. Mae'n tyfu yn yr haf ac fe ddewch chi o hyd iddo ychydig gentimedrau uwchben y ddaear, neu tua chwe throedfedd i fyny boncyff y goeden.
 • Coes las y coed

  Wood blewit
  Wood blewit gan Steve Garrington

  Fe ddewch chi o hyd i goesau glas y coed o dan lwyni ac wrth fonion coed collddail a chonwydd, ac fe ddewn nhw i’r golwg yn hwyrach na llawer o fadarch eraill sy’n dod yn yr hydref, a gall ddal i dyfu yn y Flwyddyn Newydd. Mae blas cryf arnynt, sy’n golygu bod modd eu defnyddio fel perlysiau, neu eu bwyta gyda chig coch fel cig carw. 

 • Ambareli bwgan

  Close up of a parasol mushroom growing wild on Ramsey Island

  Parasol mushroom

   gan LJWDevon

  Mae’r madarch hyn yn hawdd eu hadnabod, yn codi o’r ddaear fel coesau cyw iâr – pennau crwn ar goesynnau tal. Wrth iddynt dyfu mae’r pennau’n agor neu eu bod yn ymdebygu ambarél ffriliog dynes o Oes Fictoria (maent yn dal i agor ar ôl eu codi a’u rhoi mewn basged). Maent yn gwneud gwledd gwerth chweil yn yr haf, yn hyfryd ar damaid o dost gyda menyn cartref, lemwn a phupur.

Pwysig: Peidiwch â mynd i chwilota am fwyd yn y gwyllt heb arbenigwr i'ch helpu.

Dewch i wybod mwy am fwyd a diod yng Nghymru