Dringwch i'r entrychion am gyffro yn y Canolbarth

Mae cefn gwlad Cymru'n ddigon i fynd â'ch gwynt. Cewch gyffro go iawn wrth fentro i'r uchelfannau, lle mae'r golygfeydd yn werth eu gweld. Os nad ydych chi wedi dringo ryw lawer o'r blaen, mae digonedd o ddewis o lefydd i chi fynd ar eich gwyliau i roi cynnig ar y gamp gyffrous yma.

Dringo, abseilio neu wibio ar wifren sip

A man ziplining down a wire at Llangorse Multi Activity Centre

Llangorse Multi Activity Centre, Brecon Beacons gan reway2007
Yng nghanolfan Absolute Adventure yng Nghwm Tawe gallwch feithrin eich sgiliau dan oruchwyliaeth arbenigwyr, ac aros dros nos mewn llety hunanarlwyo modern. Gallwch hyd yn oed wibio drwy'r nen yng Nghanolfan Weithgareddau Llan-gors, ar hyd rhwydwaith o 14 o wifrau sip a mwynhau golygfeydd heb eu hail o Fannau Brycheiniog. Mae gwahanol gyrsiau ar gyfer pawb, beth bynnag eu hoed a'u gallu.

Mae digon o gyffro i'w gael ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ewch i Ddolygaer i fentro i'r ogofâu a chrwydro'r ceunentydd godidog. Cewch setlo am y noson mewn pabell neu mewn byncws, ac ymlacio wedi diwrnod cyffrous o anturiaethau. Yna mae Pendarren, hen blasty gwledig yn ysblander Dyffryn Wysg. Gallwch roi cynnig ar y wal ddringo neu'r tŵr abseilio ar y safle, neu fynd am dro i Benrhyn Gŵyr a chrwydro ar y creigiau.

Rhaffau rhagorol

A group climbing in the Brecon Beacons with Glasbury House

Glasbury House Outdoor Education Centre, Brecon Beacons gan Glasbury House Outdoor Education Centre
Yn y parthau hyn mae hen blasty Sioraidd o'r enw Glasbury, a saif yng nghanol saith erw o dir sy'n rhoi digon o le i chi gael hwyl a sbri. Fe fuon nhw'n cynnal gweithgareddau yn yr awyr agored yma am dros hanner can mlynedd, gan gynnig rhywbeth i bawb, beth bynnag eu gallu. O gripian dros greigiau geirwon, i edmygu'r olygfa mewn ceunant, mae digon o ddewis yma.

Cadwch hi'n syml wrth aros yn Fforest yn Aberteifi, safle gwersylla ecogyfeillgar sy'n rhoi cyfle i ymwelwyr ddod yn ôl at eu gwreiddiau ym myd natur. Gallwch roi cynnig ar ddringo ac abseilio ar y creigiau a'r clogwyni, rhuthro ar hyd y rhaffau ym mrigau'r coed hynafol, a dysgu crefftau'r coedwigwr.

Siglo drwy'r coed

A group climbing through the canopy at Fforest Camp

Klettern im Fforest Camp, Ceredigion

 gan fforest
Gallwch aros mewn iwrt, tipi neu babell gloch ar eich gwyliau gwersylla traddodiadol yn Outdoors at Hay, yng nghanol prydferthwch y Gelli Gandryll. Gadewch i'r hyfforddwyr profiadol fynd â chi dros y creigiau wrth ddringo ac abseilio ar gyrion Tref y Llyfrau. Maent wedi hen arfer helpu dringwyr newydd i fagu hyder, ac maent yn ddigon clên i gynnig pecyn bwyd i chi hefyd. Fe gewch chi ddigon o gefnogaeth felly, a'r teimlad braf o gyflawni rhywbeth gwerth chweil.

Mwy o ddarparwyr gwyliau dringo yn y Canolbarth