Dringwch i'r uchelfannau yn y Gorllewin

Rhwng Bae'r Tri Chlogwyn a Bae Fall, o draeth Bae Mewslade i bier y Mwmbwls, mae Penrhyn Gŵyr yn llawn o lefydd gwych i chi ddechrau dringo. Dysgwch sut i ddefnyddio'r offer i gyd a gadewch i arbenigwyr Gower Adventures eich helpu i feithrin eich sgiliau, ac awgrymu'r llefydd gorau i chi fynd i roi prawf arnynt.

Cael golwg newydd ar Benrhyn Gŵyr

Climbing at Fall Bay, Gower gan Gower Activity Centres
Mae Bae'r Tri Chlogwyn yn un o gyrchfannau Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr, sy'n gwneud eu gorau glas i sicrhau fod pawb yn cael hwyl i'r eithaf ar draethau Penrhyn Gŵyr.

Byddwch yn barod i faeddu'ch dwylo yn y mwd yng Nghwm Her, cwrs ymosod go arbennig sy'n cuddio o'r neilltu yng nghanolfan Clyne Farm. Caiff plant a grwpiau ddigonedd o hwyl yma, ac mae'r fferm ei hun yn hyfryd, gyda llefydd i ddringo o dan do.

I'r dibyn o dan do

The climbing wall at the LC in Swansea

The LC, Swansea gan The LC Swansea
Mae'n werth i chi fynd i ganolfan ddringo o dan do os ydych chi braidd yn betrus yn y mynyddoedd, neu os nad yw'r tywydd yn ffafriol iawn. Ar Wal Ddringo LC yn Abertawe, mae rhaffau i wyth o bobl ac ugain o wahanol ffyrdd o gyrraedd y brig, a pheiriant i ddod â phawb yn ôl i'r ddaear yn ddiogel.

Fe gewch chi her ddigon trylwyr yn y sesiynau dan do i chi fedru meistroli hanfodion y gamp. Os ydych chi'n ddigon hyderus ar ôl hynny gallwch fentro ar y clogwyni gyda Morfa Bay Adventure a dysgu mwy am yr agweddau mwy technegol ar ddringo a gosod rhaffau. Does dim angen i chi fod wedi dringo o'r blaen, a bydd yr offer i gyd yno'n barod ar eich cyfer. Gallwch chi ddewis o ba uchder y byddwch yn abseilio, ac ar ddiwedd y dydd mae digon o welyau i chi yn y byncws.

Lle gwych i ddringo yw Sir Benfro

A group of climbers preparing their equipment before going climbing on the cliffs near St Davids, Pembrokeshire

Climbing in St Davids, Pembrokeshire
Fe gewch chi amser penigamp ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fel mae'n digwydd, yma y dewch chi o hyd i ddarparwyr fel Rock Up Climbing sy'n meddu ar yr holl arbenigedd i fedru cynnig diwrnodau llawn hwyl gan gadw'r teulu i gyd yn ddiogel.

Maent yn mynd â phobl i bob cwr o Sir Benfro gan ystyried gallu pob dringwr, ac yn darparu amrywiaeth o gyrsiau. Mae croeso i deuluoedd a dechreuwyr yn ogystal â chyrsiau technegol i ddringwyr mwy profiadol a rhai sydd eisiau dysgu sut i arwain teithiau dringo eu hunain.

Chawsoch chi erioed gyfle gwell i ddysgu dringo.

Mwy o ddarparwyr gwyliau dringo yn y Gorllewin