Canllaw i Lwybr Arfordir Cymru

Yn 2012 agorwyd Llwybr Arfordir Cymru, y llwybr cyntaf yn y byd sy'n mynd ar hyd arfordir gwlad yn ddi-dor. Mae'r llwybr yn arddangos ein traethau, aberoedd, creigiau, coetiroedd a'n bryniau. Mae yna hefyd lannau dinesig, encilfannau awduron, parciau hwyl a chestyll hanesyddol.

Mae yna 870 milltir o lwybr arfordirol i'w archwilio. Dy'n ni ddim yn disgwyl i chi ei gerdded i gyd mewn un tro; mae ond yn cymryd un penwythnos i ddarganfod eich hoff ran.

Darganfyddwch arfordir Cymru gan ddefnyddio Ap Arfordir Cymru. Dyma'r teclyn delfrydol ar gyfer cynllunio gwibdaith neu wyliau yng Nghymru gyda gwybodaeth wych am ein traethau a'r opsiynau i gerdded ar hyd yr arfordir. Fe ddewch i weld fod y gorau o arfordir Cymru bob amser ar flaen eich bysedd.