Arfordira yng Nghymru

Dewch i arfordira a mynd mor agos ag y gallwch at ein harfordir. Yng Nghymru y crëwyd y gamp arbennig hon, sy'n gymysgedd o ddringo creigiau, sgrialu ar draethau, reidio tonnau mawr, chwilota mewn ogofâu a neidio oddi ar glogwyni wrth fwynhau antur wefreiddiol yn y dŵr. Wrth fynd yn eich blaen fe welwch chi fywyd gwyllt a golygfeydd godidog hefyd.

“Llawer o hwyl,” yn ôl y mynyddwr Chris Bonington, ar ôl iddo fwrw i'r dwfn. Mae'n anodd disgrifio'r wefr a gewch chi wrth fwynhau'r gamp Gymreig hon.

Mae pob un o'r saith ardal arfordira yng Nghymru â rhywbeth unigryw i'w gynnig – ble ddewiswch chi?