Dewch i fwrw naid wrth arfordira

Golygfeydd godidog, bywyd gwyllt bendigedig ac arfordir llawn cilfachau sy’n gallu rhoi cymaint o loches ag y dymunwch – neu gyn lleied – rhag tonnau Môr Iwerydd. Chewch i’r un antur debyg ar y môr nag arfordira yn y wlad lle crëwyd y gamp, meddai’r anturiaethwr, Jon Haylock.

Ffordd ardderchog o grwydro ar hyd yr arfordir

Coasteering in St Non's, Pembrokeshire

Coasteering in St Non's, Pembrokeshire

Mae arfordira yng Nghymru yn beth go arbennig. Ein harfordir ni ysbrydolodd bobl i gychwyn y gamp yma. Mewn mannau eraill mae’r arfordir yn ymestyn yn raddol i’r môr, gallech feddwl fod arfordira’n wastraff amser, bron – does dim yn eich rhwystro rhag mynd i lan y môr unrhyw bryd – ond yng Nghymru, mae’n rhaid i chi fynd i’w chanol hi. Wrth i chi sefyll ar waelod y clogwyni mawreddog yn gweld y tonnau’n rhuthro tuag atoch o Fôr Iwerydd, mae’n teimlo fel her go iawn, yn fwy na dim ond crwydro ar hyd y traeth.

Yn y pen draw, mae arfordira’n ffordd ardderchog o deithio ar hyd yr arfordir. Dyna yw hanfod y peth i mi. Mae rhai pobl yn gwirioni ar neidio oddi ar glogwyni, a dyna sut maen nhw’n hyrwyddo’r gamp, am wn i. Os ydych chi’n chwilio am gyffro wrth blymio o ben craig 7 metr o uchder, mae croeso i chi wneud hynny, wrth gwrs.

Ond gogoniant arfordira yw’r daith ei hun, a’r cyfle i ddarganfod arfordir rhyfeddol Cymru. 

Rydych chi reit ar lan y môr lle mae’r tonnau’n torri, a byddwch yn dringo ac yn sgrialu ac yn llamu tan na fedrwch fynd dim pellach, cyn nofio’n wyllt drwy’r dŵr garw.

Rydyn ni’r hyfforddwyr wrth ein bodd pan fo’r môr yn arw, ac ar ddiwrnodau felly efallai na fyddwn yn trefnu un naid fawr o gwbl. Yr hyn sy’n eich taro yw grym y môr; wrth i chi gael eich taflu o gwmpas gan y tonnau, yn defnyddio’r sgiliau’r ydych wedi’u dysgu i gadw’n ddiogel. Mae’n brofiad gwefreiddiol. Ar adegau fe gewch eich gwthio o dan y dŵr a’ch troi ar ben i waered cyn i chi ddod i’r wyneb. Fel arfer mae pobl yn gwenu fel gât wrth ddod allan o’r dŵr – mae’n brofiad gwirioneddol fythgofiadwy.

Ar ddiwrnodau eraill bydd y tywydd yn fwyn a gallwch nofio at ogofâu cul a gweld mor brydferth y maent y tu mewn – welwch chi byth mohonynt fel arall.

Mynd i’r afael â byd natur

Group Coasteering

Group coasteering, St Non's, Pembrokeshire

Mae arfordira’n ffordd wych o ymgolli mewn byd natur a chael gweld harddwch anhygoel bywyd y môr; fe ddewch i werthfawrogi amrywiaeth ryfeddol ein harfordir. Cewch weld yr arfordir yn ei holl ogoniant, ac o safbwynt hollol wahanol i’r arfer. Wrth gerdded ar lwybr fyddech chi byth yn gweld yr holl ogofâu bychain a chywreinrwydd y creigiau. Fel hyfforddwr, dwi’n adnabod rhai rhannau o’r arfordir yn well na fi fy hun! Ond dyma beth mae pobl yn chwilio amdano mewn hyfforddwr, y math yma o brofiad.

Gallaf ddeall pam fod arfordira’n codi braw ar rai pobl, ond mae arfordir anhygoel Cymru, gyda’r holl gilfachau, yn cynnig rhywbeth i bawb. Yn eich siwt wlyb, eich siaced achub a’ch helmed rydych chi’n gynnes, yn gyfforddus ac yn ddiogel, ac mae’r gamp yn ddigon syml i rywun fedru rhoi cynnig arni. 

Does dim rhaid i chi fedru nofio, hyd yn oed – rydyn ni wedi rhoi gwersi nofio i rai pobl wrth arfordira, credwch neu beidio. Chewch chi ddim byd felly mewn pwll nofio!

Mae pobl fel arfer yn synnu at beth allan nhw ei gyflawni, a chyn lleied o sgil sydd ei angen. Felly os ydych chi’n petruso rhywfaint, dwi'n eich annog i roi cynnig arni – dwi'n siŵr y byddwch chi wrth eich bodd.”