Y mannau gorau i farcudfyrddio yng Nghymru

Mae'r moroedd oer, iach o amgylch Cymru'n llawn cystal os nad gwell na Hawaii i ddysgu sut i farcudfyrddio, meddai Pencampwr Barcudfyrddio'r Byd, Kirsty Jones, ac fe gewch chi groeso cynnes hefyd.

Rhwng y tonnau gwyllt ar draethau fel Freshwater West a Rhosneigr, a'r dyfroedd tawelach yn Ninbych-y-pysgod a Niwgwl, mae rhywbeth at ddant pawb yng Nghymru, a digonedd o fywyd gwyllt i'w weld.

Cofiwch, allwn ni ddim addo y bydd y gwynt yn chwythu bob tro. Ond byddwch chi'n sicr o ymgolli'n llwyr wrth weld golygfeydd godidog.