Syrffio ar wyliau yng Nghymru

Mae'r tonnau'n torri ar draethau Cymru yr holl ffordd o aber Afon Hafren hyd at Ynys Môn ac ar hyd arfordir y Gogledd. Ac nid pawb sydd wedi sylweddoli fod Cymru'n lle gwych i syrffio.

Ar yr arfordir amrywiol yma mae sawl syrffiwr proffesiynol wedi dysgu'i grefft, ac mae gennym ni draethau tawel i ddechreuwyr a riffiau sy'n creu tonnau grymus i rai mwy profiadol - perffaith am wyliau gyda'r teulu neu benwythnos gyda ffrindiau.

Efallai nad yw Cymru'n lle mor adnabyddus â hynny i syrffio, ond mae hynny'n golygu fod llai o syrffwyr o gwmpas y lle, a mwy o hwyl i bawb.