Tonfyrddion’n creu sblash yn Sir Benfro

O syrffio i caiacio, does dim prinder chwaraeon dŵr ar gael yma yng Nghymru. 

Ond y gamp diweddara i dyfu mewn poblogrwydd yw Tonfyrddio, ac mae canolfan newydd wedi agor wrth ymyl Bluestone ac Oakwood ger Arberth, Sir Benfro. 
Mae busnes newydd brawd a dwy chwaer ‘Pembrokeshire Wake Park’ yn cynnwys llyn 160 metr a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer y fenter. Gydag offer a staff profiadol, mae’n addas i ddechreuwyr ac i’r rheiny sy’n fwy dewr a phrofiadol. 

Hyfryd gweld antur busnes newydd yn creu tipyn o sblash!