Rafftio Dŵr Gwyn yng Nghymru

Dechreuodd pobl rafftio dŵr gwyn ym Mhrydain ar Afon Tryweryn, ras wyllt go iawn o safon Olympaidd gyda rhaeadrau gradd 3-4.

Erbyn heddiw mae'r gamp wedi lledu y tu hwnt i Eryri i Gymru gyfan, ac mae pob lleoliad yn cynnig rhywbeth gwahanol - fel arfer yn gyfuniad o gyffro ysgytwol, golygfeydd prydferth a chrwydro ar hyd yr afon. Rydyn ni hyd yn oed wedi dod â rafftio dŵr gwyn i'r ddinas fawr, gyda chanolfan newydd yng Nghaerdydd.

Felly, does dim esgus - mae gennym ni'r offer a'r rhaeadrau i gyd ar eich cyfer. Dewch i mewn i'r dŵr gwyn!