Hwylfyrddio

Mae gwerth 750 milltir o arfordir godidog a llynnoedd yn ein parciau cenedlaethol ni. Does ryfedd felly bod Cymru'n lle cystal ag unman arall ym Mhrydain i hwylfyrddio.

Fe ddewch chi o hyd i ddyfroedd tawel i ddechreuwyr mewn mannau fel Niwgwl, Dinbych-y-pysgod a Llyn Tegid. Mae gennym ni hefyd draethau hyfryd gyda thonnau heriol mewn mannau fel Rhosneigr a Phenrhyn Gŵyr.

Yr unig bethau sy'n brin yma yw'r torfeydd a'r anniddigrwydd. Wnawn ni ddim cwyno am hynny.