Parciau Antur a Pharciau Thema

Does dim lle i Disney yng Nghymru. Ond am gyffro ffyrnig a hwyl hen ffasiwn, mae gennym ni barciau antur heb eu hail. Ffermydd teuluol, llethrau sgïo, llithrennau dŵr a chyrsiau rhaffau. Gallwch gwrdd â deinosor, rhuthro ar drên gwyllt ecogyfeillgar, gwibio o gwmpas ar Segway neu hedfan 100 milltir yr awr drwy'r awyr ar wifren. Barod? Gwaeddwch i fynd yn gynt!