Ymweld â Chestyll yng Nghymru

Mae Cymru'n genedl fodern â hanes cyfoethog. Ble bynnag yr ewch chi wrth grwydro o gwmpas y wlad, fe ddewch chi o hyd i ryw gastell neu'i gilydd i ddod â gwerth dwy fil o flynyddoedd o hanes cythryblus yn fyw o flaen eich llygaid. Roedd Cymru'n wlad gwerth colli gwaed drosti, mae'n amlwg. Yn ôl yr arbenigwyr mae mwy na 600 o gestyll yng Nghymru, degau ohonynt mewn cyflwr ysblennydd ac yn sefyll mewn ardaloedd mae'n rhaid i chi ddod i'w hadnabod yn well.