Argraffiadau artistig ar Gastell Conwy a muriau’r dref

Mae Roy Williams wedi bod yn geidwad yng Nghastell Conwy ers dros saith mlynedd, ac mae wrth ei fodd â’r gosodwaith celf newydd sydd yno, wedi’u hysbrydoli gan hanes Conwy yn y Canol Oesoedd. Yma mae’n sôn am ei ffefrynnau:

Mae Castell Conwy a muriau’r dref ymhlith yr amddiffynfeydd canoloesol gorau a welwch chi ym Mhrydain. Yn ddiweddar fe aethon ni â phethau gam ymhellach, drwy groesawu pump o artistiaid i ganol adfeilion y castell, a’u gwahodd i gynnig eu deongliadau eu hunain o hanes y lle. Mae’r gyfres o weithiau celf newydd yn cyfleu darnau o hanes cyfoethog y castell, ac yn rhoi blas ar fywydau’r bobl a bortreadir yn y llyfrau hanes.

Y dyn yn y llun

‘The Guard’, artwork of a huge wooden sentry guard sat on a bench in the entrance of Conwy Castle, created by the artist John Merrill

'The Guard' sculpture at Conwy Castle gan John
Fel mae’n digwydd, fy ffefrynnau i yw’r ddau fwyaf poblogaidd. Wrth i chi gerdded i mewn i’r castell fe gewch eich cyfarch gan ‘Y Gard’ – gwarchodwr enfawr wedi’i wneud o bren, yn eistedd ar fainc. Gwaith yr artist John Merrill ydyw, wedi’i wneud o dderw yn yr un arddull â rhai o nodweddion pensaernïol y castell, lle defnyddiwyd llawer o bren ers talwm. Ar hyd y blynyddoedd mae’r rhan helaeth o’r hen nodweddion hynny wedi pydru a diflannu. Ond mae’r ‘Gard’ yn sicr wedi ennill ei blwyf. Mae pobl yn hoff o eistedd wrth ei ymyl i gael tynnu eu lluniau.

Cynnau tân ar hen aelwyd

The 'Rekindled' digital interactive fireplace in the Chapel Tower of Conwy Castle, created by the artist Jessica Lloyd Jones

'Rekindled' Digital Fireplace at Conwy Castle
Os teimlwch chi’r gwynt yn oer, ewch i Dŵr y Capel i weld y lle tân digidol rhyngweithiol. ‘Aildanio’ yw teitl y gwaith yma gan yr artist Jessica Lloyd Jones, ac mae dim ond cael golwg arno’n ddigon i dwymo rhywun. Dwi’n cael fy hudo wrth wylio’r delweddau’n sboncio yn y fflamau. Mae’n f’atgoffa mor werthfawr yw tân, yn enwedig yn y Canol Oesoedd pan y’i defnyddir ar gyfer pob math o bethau fel coginio, gwneud arfau, gwresogi.

Chi piau’r dewis

A rusted-iron sculpture of the head of King Edward I by Gideon Petersen in the King's Chamber, Conwy Castle

A rusted-iron sculpture of the head of King Edward I at Conwy Castle
Dyna’r ddau sydd orau gen i, ond mae’r lleill yn werth eu gweld hefyd, gan gynnwys ‘Talaith Llywelyn’, gwaith wedi’i osod yn Nhŵr y Carchar gan yr artist Rubin Eynon, ar ffurf coron yn eistedd ar ben llwyth o gleddyfau a thariannau. Defnyddiodd Gideon Petersen haearn wedi rhydu i greu cerflun o Edward I yn yr Ystafelloedd Brenhinol, ac mae rhywbeth go arswydus am hwnnw.

Yr hyn mae’r gweithiau celf yn ei ddangos i ni yw bod hanes Castell Conwy yn gymhleth, fel hanes yn gyffredinol. Mae’n gymhleth ac yn swynol.

Pam na alwch chi heibio i ddewis eich ffefryn eich hun? Mae’r 'Gard' yn aros amdanoch.

Mwy o gestyll yng Nghymru