Cyflwyniad i gaws Cymreig

Rydyn ni’n hoff iawn o’n bwyd yng Nghymru – cynnyrch ffres, tymhorol wedi’i gael yn lleol. 

Mae Alex yn un o sêr YouTube enwocaf Prydain, ac mae ei 42,000 o ddilynwyr yn ei adnabod fel French Guy Cooking. Bob wythnos mae’n cyflwyno ryseitiau newydd, blasus sy’n dehongli bwyd Ffrengig traddodiadol mewn ffordd newydd. A beth fyddai bwyd Ffrengig heb gaws?

Aeth i ymweld â Chaws Cenarth yn Sir Gâr i weld y crefftwyr wrth eu gwaith, ac i ddefnyddio’r caws anhygoel yma i wneud tarten sawrus arbennig.

Gallwch weld sut hwyl a gafodd yma...

Caws Cymreig

Arbenigo mewn gwneud caws Caerffili mae crefftwyr Caws Cenarth yn Sir Gâr. Maent hefyd yn cynhyrchu mathau arbennig eraill o gaws, gan gynnwys Perl Wen sy’n ymdebygu i gaws Brie, caws glas hufennog Perl Las a chaws cneuog hyfryd Golden Cenarth. Ewch i’r ganolfan ymwelwyr a gallwch weld y caws yn cael ei wneud, a chael blas ar ambell i damaid, hyd yn oed. Yna gallwch ddewis eich hoff gaws o’r detholiad yn siop y fferm, yn berffaith am bicnic nes ymlaen, neu i’w fwynhau gyda gwydraid o win ar ddiwedd y dydd.