Blas o Ynyshir

 

Prin iawn o fwytai yng Nghymru sydd â’r fraint o hawlio fod ganddynt seren Michelin yn disgleirio uwchben eu ceginau. Ceir ‘Sosban & The Old Butchers’, ym Mhont Menai sy’n cael ei rhedeg gan ŵr a gwraig a’r ‘Walnut Tree’ yn y Feni, Tafarn a bwyty enwog ers y 60au cynnar - i enwi ond dau. 

Ond, os mai bwyd o’r bryd orau ger Parc Cenedlaethol Eryri sy’n mynd a’ch bryd chi, yna mae ‘Ynyshir’ heb os yn werth ei ystyried. 

Dan arweiniad y prif gogydd, Gareth Ward, mae’r bwyty yn agored i’r gegin a phob ymwelydd felly’n teimlo’n rhan o’r broses o goginio. Gyda gerddi godidog, 10 ystafell wely gwobr cylchgrawn ‘Decander’ diweddar i gadw cwmni i’r seren Michelin, mae Ynyshir heb os yn cynnig profiad arbennig. Dyma i chi flas ohono...