Brecwast i Bawb

 

Mae’n wythnos frecwast ffermdy (22-28 Ionawr 2018) yma yng Nghymru – ymgyrch sy’n cael ei rhedeg gan Undeb Amaethyddwyr Cymru (FUW) ‘Brecwast i Bawb’. Pwrpas yr ymgyrch yw ceisio codi proffil cynnyrch Cymreig ac i helpu ni sylweddoli cymaint o rôl mae’r sector bwyd a diod yma yng Nghymru yn chwarae yn ein bywydau pob dydd. 

Mae’r Wythnos Genedlaethol Brecwast yn ymgyrch ledled Prydain wrth gwrs – yn hybu ni i fwyta brecwast yn ddyddiol gan fod agos at 50% o’r boblogaeth erbyn hyn yn honni nad oes amser ganddynt i fwyta pryd sydd o hyd yn cael ei gyfeirio ato fel pryd pwysica’r dydd. 

Does dim dwywaith fod brecwast llawn cynnyrch Cymraeg yn addas i Frenin…