Trelars, certiau a faniau hen ffasiwn 

Bu tipyn o chwyldro o ran bwyd yng Nghaerdydd yn y blynyddoedd diwethaf. Yn dilyn y ffasiwn fyd-eang am werthu bwyd stryd, mae llu o lefydd bwyta dros dro wedi agor llygaid y llwglyd i fyd newydd a chreadigol. Maent yn gymysgedd amrywiol o fusnesau bwyd bychan a blaengar, ac mae’r ciwiau’n ymestyn yn hir y tu allan iddynt. Felly dewch i aros eich tro...

Hang Fire Smokehouse

BBQ food at Hangfire Smokehouse

BBQ at Hangfire Smokehouse, Cardiff gan Christopher Au
Bu dwy ferch ifanc sydd wrth eu bodd â bwyd barbeciw yn teithio o amgylch taleithiau deheuol America’n chwilio am ysbrydoliaeth cyn agor bwyty dros dro Hangfire yng Nghaerdydd, sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Fe ddaw dŵr i’ch dannedd wrth ddewis o blith y brisged, y cig moch wedi’i rwygo, asennau a chyw iâr, a gallwch bentyrru picls, colslo ac india-corn hufennog ar eu pen. Daw cwsmeriaid yn llu am y danteithion drygionus a’r cig sy’n torri yn eich dwylo. Bydd unwaith byth yn ddigon.

I weld lle bydd Hang Fire yn ymddangos nesaf, dilynwch ffrwd Twitter @hangfirebbq a www.facebook/HangFireSmokehouse.

Got Beef

Three men in front of a sign for Got Beef burger restaurant

Got Beef, Cardiff

 gan Sam Dimond

Os ydych chi’n un am fyrgyr blasus, ewch i chwilio am Got Beef. Mae’r perchennog Cai Pritchard yn defnyddio cig eidion du Cymreig i greu’r byrgyrs chwaethus, sy’n seiliedig ar y rhai anhygoel a gafodd wrth deithio o gwmpas Gwlad Thai a’r Unol Daleithiau. Dechreuodd Cai drwy gynnal stondin dros dro, ond mae bellach wedi sefydlu bar a chegin barhaol ar Heol yr Eglwys Newydd, nid nepell o ganol y ddinas. Ar y fwydlen mae byrgyrs o’r enw Bombay, Dirty South a Soprano ac mae Cai’n gwneud gwahanol fyrgyrs arbennig bob dydd hefyd. Campus.

I weld lle bydd Got Beef yn ymddangos nesaf, dilynwch ffrwd Twitter @Gotbeefco a www.facebook.com/gotbeefcatering.

Pizza Ffwrnes

Two men stood in front of a pizza oven

Ffwrnes Pizza, Cardiff

 gan Sam Dimond

Mae Ffwrnes yn bartneriaeth rhwng dau lanc o Sir Gâr, Jez ac Ieuan, ac maen nhw’n creu pizzas blasus o gefn fan tair olwyn. Does dim dwywaith eu bod wrth eu bodd â pizza. Mae’r nod yn un syml: defnyddio cynnyrch lleol, technegau traddodiadol a ffwrn yn rhedeg ar goed tân i wneud pizzas llawn cystal ag a gewch chi yn Napoli!

I weld lle bydd Ffwrnes yn ymddangos nesaf, dilynwch ffrwd Twitter @ffwrnes a www.facebook.com/ffwrnespizza.

Jol's Food

Mae Jol's Food yn gweini bwyd lleol o safon o gefn tryc mawr. Fe ddewch chi o hyd i Jol mewn bwytai dros dro, gwyliau a digwyddiadau yng Nghymru a thu hwnt.

I weld lle bydd Jol’s Food yn ymddangos nesaf, dilynwch ffrwd Twitter @Jolsfoodco.co.uk.

Meat & Greek

Meat and Greek food stall at pop up food event in Cardiff

Meat and Greek, Cardiff

 gan Sam Dimond

Teulu o Roegwyr o Gyprus sydd am rannu eu hoffter o souvlaki traddodiadol gyda gweddill y gymuned. Fe gewch chi ddigonedd o fwyd am bris rhad, felly mae’n werth i chi gael blas ar eu souvlaki cig moch, cyw iâr a halloumi.

I weld lle bydd Meat & Greek yn ymddangos nesaf, dilynwch ffrwd Twitter @meatandgreek.

Street Food Cardiff

People eating at a Street Food Cardiff pop up food event

A pop-up food event in Cardiff

 gan Sam Dimond

Grŵp o werthwyr bwyd stryd annibynnol yw Street Food Cardiff, a’r blas sy'n cyfri. Maent wedi creu chwyldro yn y ddinas drwy gynnig dewisiadau eang o fwyd o ansawdd da heb i bobl dalu am y trimins.

Am fwy o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf dilynwch ffrwd Twitter @streetfoodcdf.

Marchnad Glan yr Afon

Yn y farchnad ffermwyr fendigedig hon mae’r stondinau’n un rhes ar lannau Afon Taf, gyferbyn â Stadiwm Principality yng nghanol Caerdydd. Bob dydd Sul bydd cynhyrchwyr bwyd lleol yn dod ynghyd i werthu’u cynnyrch i bobl y ddinas. Mae’r stondinwyr yn amrywio o arbenigwyr ar gaws, gwerthwyr ffrwythau a llysiau, cigyddion a phobwyr bara a theisennau.

I weld pryd cynhelir Marchnad Glan yr Afon nesaf, dilynwch ffrwd Twitter @RCMAmarkets.