Cynnyrch campus Cymru: rhywbeth at ddant pawb

Mae pobl yn mynd ymlaen ac ymlaen am y bwyd mewn llefydd fel Sonoma a Napa yng Nghaliffornia, ond a dweud y gwir dwi'n credu bod beth rydyn ni’n ei wneud yng Nghymru ar hyn o bryd llawn cystal ag unman arall yn y byd.

Efallai mai’r peth sydd wedi newid mwyaf yn y deng mlynedd diwethaf yw faint mae pobl yn ei wybod am fwyd. Mae ganddyn nhw ddiddordeb yn y gallu i olrhain y cynnyrch, ei gynaladwyedd, ac yn gwybod am hanes a thras gwahanol bethau. Rydyn ni’n arbennig o falch i gefnogi cynhyrchwyr lleol, ac mae gennym ni berthynas glos iawn gyda’r bobl sy’n cyflenwi’r bwyty.

Cysylltiadau Lleol

A selection of dried meats and sausages at Trealy Farm in Monmouth, South Wales

A selection of meats from Trealy Farm, Monmouth
Er enghraifft, rydyn ni’n dod ymlaen yn wych â Trealy Farm, sy’n gwneud charcuterie hyfryd, ac yn cael caws o fferm Geifr Dyffryn Cothi, sy’n gwneud halloumi a ffeta anhygoel.

O’r Gogledd fe gawn ni olew had rêp pur gan Blodyn Aur, sy’n ardderchog. Cawn ein holl lysiau organig ar gyfer cinio dydd Sul gan foi lleol o’r enw Philip yn Nhŷ Mawr. Mae’n gofyn, ‘Beth ydych chi eisiau i mi dyfu?’ Ac yna mae’n ei dyfu i ni.

Cynnyrch Lleol

A selection of locally produced cheeses and breads at Wrights Food Emporium in Aberglasney, Carmarthenshire

Wrights Food Emporium, Carmarthenshire
Rydyn ni i gyd yn rhoi help llaw i’n gilydd, ac mae hynny’n dod â boddhad mawr i mi, yn enwedig ar ôl treulio cymaint o amser yn Llundain: fe allwch chi gael popeth dan haul yno, ond prin iawn yw’r cynnyrch lleol, fel y gallech ddychmygu. Mae pethau’n wahanol iawn yng Nghymru, ac rydyn ni’n falch iawn o roi enwau ein cyflenwyr ar y fwydlen.

Does dim dwywaith fod clwstwr gwerth chweil o lefydd da i fwyta yma yn Sir Fynwy a draw dros y ffin ym Mhowys, ac mae daearyddiaeth yn chwarae rhan bwysig yn hynny o beth: rydyn ni mewn cornel fach o’r De-ddwyrain sy’n gyfleus iawn i bobl sy’n teithio o Gaerdydd, ac mae llu o bobl yn galw heibio ar eu ffordd tua’r gorllewin, hefyd. Ond y gwir amdani ydy fod llefydd gwych am fwyd ym mhob cwr o’r wlad. Mae’r Gwesty’r Harbwr yn denu pobl i Aberaeron, ac yna mae deli Ultracomida yn Arberth ac Aberystwyth, Gwesty Druidstone yn ne Sir Benfro, a Siop Fwyd Annibynnol Wright’s ger Caerfyrddin.

Y Pryd Perffaith

Selection of Welsh Salmon dishes

A selection of Welsh Salmon dishes
Pe byddai’n rhaid i mi ddewis un pryd o fwyd, byddai’n cynnwys eog gwyllt Cymreig. Mae’n anhygoel. Fe fyddwn i’n ei goginio gyda sampier a thatws newydd bach hyfryd o Sir Benfro. Fe allwn i ffrio rhywfaint o facwn lleol i’w gymysgu â’r tatws, ychydig o shibwns coch Tŷ Mawr a thamaid bach o Halen Môn (yr halen gorau yn y byd, gyda llaw) dros y cyfan.

I yfed fe fyddwn i’n cael diod o win o Ystâd Ancre Hill yn Sir Fynwy. Enillon nhw wobr am win pefriog gorau’r byd y llynedd, mewn cystadleuaeth ryngwladol yn yr Eidal, ar ôl mynd benben â gwinoedd siampên o’r radd flaenaf. Maent hefyd yn gwneud gwin gwridog, pefriog sy’n fendigedig, pinot noir anhygoel, ac maen nhw hefyd wedi plannu grawnwin albariño yn barod ar gyfer 2015. Dwi ar bigau’r drain eisiau cael blas.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn Wales View 2014.