Gerddi botaneg a pharciau gwledig yng Nghymru

Gŵyr pawb am dirweddau mawreddog Cymru. Mae'r gerddi a'r parciau gwledig ar hyd a lled y wlad yn gwneud y gorau o'r golygfeydd naturiol godidog. P'un ai ydych chi'n gwirioni ar fyd natur, yn un am bicnic neu'n dotio at flodau lliwgar, planhigion a cherfluniau, fe ddewch chi o hyd i ddigonedd o ramant ac antur yng nghanol holl wyrddni Cymru.