Amgueddfeydd ac orielau celf

Ewch chi byth yn brin o amgueddfeydd hanesyddol ac orielau celf i ymweld â nhw yng Nghymru. Mae amrywiaeth ryfeddol o lefydd a phobl i chi eu darganfod, gan gynnwys hanesion am oresgyniad y Rhufeiniaid, gwaith crefft cyfoes gan grefftwyr penigamp, lluniau enwog a hanes y Chwyldro Diwydiannol. 

Cynlluniwch bob cam o'ch taith yma.

Gwefan Amgueddfa Cymru